Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Anglický jazyk

Anglický jazyk - English language

AJ


Anglický jazyk je v daném oboru u maturitní skupiny vyučován v rozsahu 4 hodin týdně včetně konverzace. Žák na konci čtyřletého studia zvládá gramatiku anglického jazyka, rozumí textu a s textem dokáže pracovat, rozumí mluvenému slovu a dokáže psát souvislý anglický text různého typu. Nedílnou součást studia tvoří frazeologie a slovní zásoba k daným tématům. Žák je také seznámen s reáliemi anglicky mluvících zemí. Během studia je možnost zůčastnit se některého z nabízených tématických zájezdů do Velké Británie.

Hlavním cílem daného předmětu je připravit žáka na úspěšné složení státní maturitní zkoušky z anglického jazyka. Žák však bude schopen použít své jazykové dovednosti například v zaměstnání či cestách do zahraničí.

U nematuritních skupin je předmět vyučován 2 hodiny týdně. Žák na konci čtyřletého studia zvládá základní gramatiku anglického jazyka, ústně i písemně dokáže komunikovat v rámci tématických okruhů jako rodina, město, koníčky, zájmy, počasí atd. a v dané míře rozumí mluvenému slovu.

Učebnice

  

Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper-Intermediate
Advanced


Zpět | Nahoru