Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Aplikovaná psychologie

Aplikovaná psychologie

AP


Vyučovací předmět učí žáka orientovat se v základních psychologických směrech. Rozpozná konflikty a navrhuje přijatelná řešení . Formuluje přesně a jazykově správně své myšlenky.

Učivo vpsychologiemi osobnosti a sociální osovnosti přispívá k rozvoji sebepoznávání žáka, k jeho orientaci ve společenských vztazích. Během výuky se u žáků rozvíjí komunikativní kompetence. Žáci dokážou přiměřeně řešit konfliktní situace, případně jim předcházet. Jednají tak, aby chránili zdraví své i druhých. Uplatňují znalost psychologie při korigování svého jednání i při hodnocení druhých.

Odkazy pro výuku/ E-learning ...

Psychologie dnes (Portál)
Česká asociace studentů psychologie

Psychologie.cz - studijní materiály, testy ...
Psycholoušek.cz - internet o psychologii nejen pro psychology

Asociace klinických psychologů ČR
Asociace školní psychologie SR a ČR
Česká asociace pro duševní zdraví (ČAPZ)
Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP
Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO)
Česká asociace psychoterapeutů
Česká psychiatrická společnost
Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP
Českomoravská psychologická společnost
Unie psychologických asociací České republiky

Zpět | Nahoru