Interaktivní podpora výuky

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

CJL


Předmět Český jazyk a literatura se skládá ze tří oblastí - jazykového vzdělávání (mluvnice), komunikační výchovy (slohu) a literární výchovy. V prvních dvou oblastech se žáci učí správně užívat český jazyk jako prostředek dorozumívání i myšlení.

V literární výchově žáci pracují s uměleckými texty, čímž kultivují svůj jazykový projev a formují své estetické vnímání. Náplň předmětu je především opakování látky ZŠ, její prohlubování a doplňování o nové informace.

Hlavním cílem tohoto předmětu u maturitních oborů je studenty řádně připravit ke státní maturitní zkoušce.

Seznam četby k ústní části spol. mat. zkoušky z ČJL
formát .pdf