Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Cvičení z práva a řízení

Cvičení z práva a řízení

CSŘ

Předmět Právo má poskytnout žákům obecný přehled o právním systému a právním řádu České republiky a naučit je pracovat s právními prameny. Žák by měl umět prakticky řešit právní problémy a situace, reagovat na vývoj právních norem a orientovat se v něm. Vzhledem ke značnému pohybu v našem právním řádu je důležité vést žáky ke schopnosti pracovat s právními prameny, transformovat je do příkladů z praxe.

Předmět právo je maturitním předmětem a vyučuje se po celou dobu studia, tj. od 1. do 4. ročníku.Odkazy pro výuku/ E-learning ...

Ústavní soud ČR Oficiální stránky českého soudnictví Stránky státní správy
Stránky veřejné správy Zákony a právní normy Komplexní systém právních informací
Stránky Evropské komise v ČR Portál Evropské unie Vše o členství ČR v EU
Přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie Informační centrum OSN v Praze
Zpět | Nahoru