Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Dějepis

Dějepis

D





Dějepis na odborných školách je součástí společenskovědního vzdělávání. Pomáhá při začleňování žáka do společnosti a připravuje ho na aktivní občanský život v demokratické společnosti. Systematizuje různorodé historické informace, učí žáka na základě znalostí historie hlouběji porozumět současnosti a světu, v němž žije, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky a samostatně myslet, nenechat se manipulovat. Vede žáka k aktivitě ve společenském dění, ke slušnému a odpovědnému jednání, ke kritické toleranci názorů.

 

Pár důvodů proč se učit dějepis:

protože,

-          porozumět současnosti a vidět do budoucnosti není možné bez poznání minulosti

-          znalost historie je součástí utváření občanského vědomí

-          poznávání odlišnosti lidí a jejich charakteru, cesta k jejich pochopení a toleranci, a to i prostřednictvím empatie jsou velmi důležité

-          rozvíjení demokratického smýšlení a cítění je potřebné

-          vnímání kulturního odkazu jednotlivých civilizačních okruhů je nepostradatelné pro všechny občany

 

 


Teď jen tak pro zábavu a možná i pro poučení, zkus vyluštit následující přesmyčky.

 

Jedná se o osobnosti z oblasti vědy a kultury na přelomu 19. a 20. století.

Fyzika                                                         GÖRNTEN

 

Chemie                                                       JEVNEMLEDE

 

Biologie                                                      WINARD

 

Malířství                                                     SSOPIAC

 

Literatura                                                   BACAZL

 

Hudba                                                          SSAURST





Odkazy pro výuku/ E-learning ...





Zpět | Nahoru