Interaktivní podpora výuky

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Výpočetní technika/ Výpočetní technika - seminář

Výpočetní technika/ Výpočetní technika - seminář

VT/ VTs


"LONGUM ITER EST PER PRAECEPTA, BREVE EST EFFICAX PER EXAMPLA."
"Dlouhá je cesta poučováním, krátká a účinná na příkladech."
LUCIUS ANNAEUS SENECA (1 n.l. - 65 n.l.)Předmět Výpočetní technika připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT, uměli je efektivně využívat jak při jiných předmětech, tak i v jejich soukromém životě. Žáci se během studia naučí pracovat se základním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí Internetu.

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci dovedli používat počítač a jeho periferie, pochopili strukturu dat amožnosti jejich ukládání v počítači, dovedli pracovat se základním aplikačním software (textový editor, tabulkový procesor, databáze atd.), dovedli na základní úrovni pracovat s grafickým editorem, dovedli používat Internet a elektronickou poštu, dovedli použít efektivně prezentační software.


Učebnice, materiály, videa ...


Jméno: Heslo:


Počítačové vybavení v budově SOŠ v Nejdku ...