Interaktivní podpora výuky

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Informační technologie

Informační technologie

IT


Naučí žáky základním pojmům z oblasti výpočetní techniky, seznámí je s vývojovými trendy. Naučí žáky samostatně obsluhovat počítač a jeho periferie, používat na uživatelské úrovni operační systém Windows.

Pracovat v 1. ročníku se základním kancelářským softwarem (Microsoft Word, Exel, PowerPoint, Outlook) a dalším běžným aplikačním programovým vybavením.

Žáky ve 2. a 3. ročníku získat základní dovednosti pro práci s programy AutoCAD a Inventor 12, které jim umožní vytvářet technické výkresy součástí. Naučí vytvářet modely ve 3D a převádět je na výrobní výkresy ve 2D. Ti bystřejší se naučí i výkresy sestavení s nadstavbou popisového pole.

Pochopí jak důležité je rozumět všem informacím - náležitostem, které na výkresu máme. Jsou schopni používat správnou terminologii.
Zpět | Nahoru