Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Matematika - Nástrojař

Matematika - Nástrojař

M


Matematika je po českém a cizím jazyku třetí nejdůležitejší předmět procesu vzdělávání. Není to jen tím, že řada dalších předmětů využívá matematický aparát (fyzika, chemie, technické předměty ...), ale především proto, že pomocí operací s čísly rozvíjí logické myšlení žáků. Učí je postupovat od konkrétních údajů k abstraktním pojmům.

Žáci si nejprve v 1. ročníku prohlubují znalosti matematiky ze základní školy.
Ve 2. ročníku si prohlubují znalosti řešení lineárních rovnic a planimetrii (sinus, cosinus, tangens, pravoúhlý trojúhleník).
Technické obory ve 3. ročníku se zaměřují dle oborů na výpočty objemu a ploch těles."MATEMATIKU JE TŘEBA SE UČIT UŽ JEN PROTO, ŽE PŘINÁŠÍ POŘÁDEK DO MYŠLENÍ." (M. V. Lomonosov)


"Albert Einstein was once asked when he thought the world would end.
The person posing the question expected this genius of mathematics and physics to give a profound answer.
However, Einstein just replied "When people stop singing."
People still sing - and the world goes on!


Albert Einstein byl jednou tázán, kdy bude konec světa.
Tazatel očekával zasvěcenou odpověď geniálního matematika a fyzika.
Ten však odpověděl: "Až lidé přestanou zpívat."
Existence světa se prodlužuje: Ještě se zpívá.
Počátkem sedmdesátých let definoval Iannis Xenakis tónové soustavy (klasické dur a moll, modální, řecké, byzantské, ale i umělé)
pomocí matematické teorie síta. Podle něj je dvanáctitónová chromatická stupnice v rovnoměrném temperovaném ladění
(např. klavír) pro hudbu tím, čím jsou v matematice celá čísla.


"Matematika a hudba jsou z hlediska struktury totožné, a proto můžeme přecházet z jednoho do druhého." - (Iannis Xenakis)Odkazy pro výuku ...

Zpět | Nahoru