Interaktivní podpora výuky

| Nemcina.org na Facebook.com Nemcina.org na Facebook ...
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Německý jazyk

Německý jazyk

NEJ
Möchten Sie gut Deutsch sprechen? Dann kommen Sie zu uns.


Předmět se vyučuje v 1. – 4. ročníku 4 hodiny týdně (včetně konverzace) a je rozdělen podle tematických celků. Při výuce se procvičují všechny čtyři dovednosti – čtení, psaní, mluvení (dialog a monolog) a poslech.

Komunikace mezi učitelem a žákem probíhá formou výkladu, problémového a skupinového vyučování, besedy. Do výuky jsou zařazeny prvky budující povědomí o zdvořilostních normách cizího jazyka a chování v prostředí, kde společenství tento jazyk užívá jako jazyk mateřský. Součástí těchto hodin je výuka a procvičování gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby, pravopisu, reálií zemí studovaného jazyka, konverzace v cizím jazyce na dané téma podle studovaného oboru. Žák si vede evropské jazykové portfolio.

Součástí výuky je možnost pracovních stáží, výměnných pobytů, besed, exkurzí a využití mezinárodních programů. Základní myšlenka je partnerská komunikace v průběhu celého školního roku na témata, popsaná ve vzdělávacím plánu. Díky vzniklým kontaktům a partnerství je možno realizovat i výměnný pobyt studentů a případné oboustranné vyhledání vhodných pracovišť pro odbornou praxi žáků obou škol.


Německý jazyk - nemcina.org
www.nemcina.org - osobní stránky ...Handouts zum Herunterladen (Podklady ke stažení)
Videos und Handouts zur Sprachpraxis ...
Videa a materiály pro konverzace/ jazyková cvičení ...


Name: Password:


Odkazy pro výuku/ E-learning ...