Interaktivní podpora výuky

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Odborné kreslení

Odborné kreslení

OK


Cílem odborného kreslení je naučit žáky číst technické výkresy, schémata a technickou dokumentaci a na základě takto získaných informací správně provádět výrobní, opravárenskou nebo údržbářskou činnost.

Žáci získávají vědomosti o zobrazování strojírenských prvků, součástí strojů a sestavení a je u nich rozvíjena prostorová představivost.

Žáci se učí zásadám kótování a tolerování rozměrů. Věnují se normám a technologickým postupům. Orientují se ve strojírenských tabulkách. Vypracovávají jednoduché strojní výkresy. Učí se orientaci ve schématech a náčrtech. Osvojují si poznatky technické estetiky a způsobů zobrazování.