Interaktivní podpora výuky

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Odborný výcvik - obor Nástrojař (23-52-H/01)

Odborný výcvik - obor Nástrojař (23-52-H/01)

OV


Žáci chápou základní informace o výrobě součástí, nástrojů a přípravků. Zvládají základní způsoby třískového obrábění. Jsou schopni dělit materiál, ostřit nástroje a zvládají údržbu a opravu jednoduchých přípravků. Žáci zvládají základy ručního i strojního obrábění.

V prvním ročníku se naučí základům ručního obrábění, ve druhém ročníku základům strojního obrábění. Ve třetím ročníku žáci získávají odborné dovednosti ve výrobních závodech, kde pracují na vhodných pracovištích (nástrojárny, obráběcí dílna apod.).

Výuka probíhá na pracovišti odborného výcviku, které je vybaveno pro ruční i strojní obrábění. Žáci se učí jednotlivým technologickým postupům.