Interaktivní podpora výuky

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Odborný výcvik - obor Strojírenské práce (23-51-E/01)

Odborný výcvik - obor Strojírenské práce (23-51-E/01)

OV


Výuka odborného výcviku přispívá k pochopení základních informací o výrobě součástí, montážích, opravách strojů a zařízení, měření a technologických postupech. Cílem obsahového okruhu odborného výcviku je žáky vybavit především souborem dovedností a zručností, které jsou nezbytné pro vykonávání praktických činností vyskytujících se při výrobě součástí, montážích, opravách strojů a zařízení.

Žáci jsou vedeni tak, aby přihlíželi k hlediskům ekonomickým (pracovní výkon, spotřeba materiálu, nářadí, nástroje, provozní hmoty) i ekologickým a zároveň dokázali volit vhodné technologické postupy práce, pracovní prostředky, technologické podmínky pracovních operací i vhodné technické materiály.

Nedílnou součástí odborného výcviku je systematické upevňování návyků podporujících pečlivou, odpovědnou a bezpečnou práci.