Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Písemná a elektronická komunikace

Písemná a elektronická komunikace

PEK

Cílem předmětu je seznámit žáky se zásadami písemného styku a manipulace s písemnostmi. Správné a samostatné vyhotovování písemností a vedení administrativní agendy je předpokladem precizní práce úředníka. Předmět se vyučuje ve 3. a 4. ročníku.

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

- věcně, jazykově a formálně správně zpracovávat písemnosti

- dbát na estetickou úpravu písemností

- pracovat s různými formuláři

- využívat informační technologie a pracovat s informacemi.Odkazy pro výuku/ E-learning ...


Zpět | Nahoru