Interaktivní podpora výuky

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Práce s počítačem

Práce s počítačem

PP


Cíle předmětu:

- naučit žáky základním pojmům z oblasti výpočetní techniky, seznámit je s vývojovými trendy.

- naučit žáky samostatně obsluhovat počítač a jeho periferie, používat na uživatelské úrovni operační systém Windows, pracovat se základním kancelářským softwarem (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook) a dalším běžným aplikačním programovým vybavením.

Žáci zvládnou efektivní práci s informacemi (vyhledávat a zpracovávat informace, komunikaci elektronickou poštou. Žáci se naučí operativně uplatňovat získané vědomosti v praktickém životě (hledání zaměstnání, účtování apod.). Žáci zvládnou práci s odbornou literaturou a nápovědou. Jsou schopni používat správnou terminologii.
Zpět | Nahoru