Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Statistika

Statistika

STA
Předmět Statistika se vyučuje ve třetím ročníku oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí. Žáci seznámí se základními statistickými pojmy a zdroji statistických dat. Naučí se statistická data sbírat a pracovat s nimi, tzn. je třídit, zpracovávat, vyhodnocovat a prezentovat. Na konci třetího ročníku žáci ovládají základní statistické výpočty, tvoří tabulky a grafy.Odkazy pro výuku/ E-learning ...Zpět | Nahoru