Interaktivní podpora výuky

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Stroje a zařízení

Stroje a zařízení

SZ


Učivo zahrnuje základní názvosloví strojních součástí a jejich použití a rozděleno do jednotlivých tematických celků. V prvním ročníku žáci zvládnou témata věnovaná spojům, ložiskům, převodům a spojkám.

Ve druhém ročníku se seznámí s konstrukcí a použitím základních mechanizmů (klikový, šroubový, vačkový) a se zdvihacími zařízeními, kompresory, větracími zařízeními apod.

Ve třetím ročníku žáci pochopí konstrukci a činnost hnacích strojů (spalovací motor, vznětový motor, vodní turbína apod.) . Žáci se také seznámí s technickou literaturou. Pozornost je také věnována montážním pracím.