Interaktivní podpora výuky

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Strojnictví

Strojnictví

STR


STROJNICTVÍ je předmět, který na přiměřené úrovni poskytuje žákům informace o základních strojích , které jsou užívány ve strojírenství a příbuzných odvětvích průmyslu. Výuka postupuje od částí strojů přes vyšší celky až po celé stroje a výrobní zařízení. Žáci se během studia seznamují s konstrukcí, funkcí a účelem strojních částí a s principy, funkcí, vlastnostmi a využitím strojů.


Předmět STROJNICTVÍ tak dává žákům obecný základ vědomostí o jednotlivých strojích a zařízeních a o praktickém využití vědeckých a technických poznatků ve strojírenském průmyslu.


V 1. ročníku se žáci seznamují se spojovacími částmi (šrouby, klíny, pera, nýty, svary…), pohybovými částmi (čepy, hřídele, ložiska, spojky) a potrubími a armaturami (kohouty, ventily, šoupátka…).

Ve 2. ročníku navazují mechanizmy (šroubový, pákový, klikový…), převody (třecí, řemenové, řetězové, ozubené) a stroje (zdviháky, jeřáby, výtahy, dopravníky, čerpadla, kompresory, ventilátory).

Ve 3. ročníku se probírají spalovací motory, turbiny (vodní a tepelné) a kotle. Předmět je zakončen seznámením se zásadami opravárenství strojů a výrobních zařízení.