Interaktivní podpora výuky

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Strojírenská technologie

Strojírenská technologie

STE


Výuka je orientovaná na výklad základních odborných technických a metalografických pojmů, na výběr či posuzování materiálu dle Strojnických tabulek.

- Žáci jsou vedeni k posouzení vlastností technických materiálů a seznámí se základy technologického a tepelného zpracování.

- Porozumí principům ochrany proti korozi. Žáci pochopí základní způsoby třískového obrábění a seznámí se sodborně technickými pojmy, které souvisí s metodami třískového obrábění.

- Žáci se naučí volit vhodné technologické postupy, nástroje i řezné podmínky.