Interaktivní podpora výuky

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Technická dokumentace

Technická dokumentace

TD
PODKLADY K PŘEDMĚTU KE STAŽENÍ

Jméno: Heslo:Cílem je získat představu o významu technického kreslení jako mezinárodním dorozumívacím prostředku techniků, rozvíjet prostorovou představivost, logické a tvůrčí myšlení.

Naučit se metodu evropského(E) pravoúhlého promítání. Získat vědomosti, dovednosti ve čtení, používání a kreslení výkresů, skic a schémat.

Získat základy pro moderní způsoby kreslení výkresů pomocí CAD technologií v návaznosti na mezipředmětové vztahy mezi informační technologii IT, nástrojařskou technologii NT,včetně strojírenské technologie STE a dalších předmětů.