Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Účetnictví

Účetníctví

Úč

Cílem předmětu je rozvíjet myšlení žáků v oblasti účetnictví tak, aby pochopili nutnost vedení evidence podnikatelské činnosti a její principy. Žáci získají předpoklady pro správné vedení evidence a naučí se orientovat v zákonech a předpisech, které vedení evidence upravují. Předmět se vyučuje ve 3. a 4. ročníku.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby:

- si uvědomovali nutnost vést evidenci podnikatelské činnosti

- si uvědomovali nutnost dodržovat platné zákony a vyhlášky

- chápali ekonomické zákonitosti platné v účetnictví

- seznámili se s účetními doklady, rozvahou, výsledovkou a účtováním jednotlivých účetních operací.Odkazy pro výuku/ E-learning ...

Zpět | Nahoru