Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Veřejná správa

Veřejná správa

VS

Předmět Veřejná správa patří k důležitým odborným předmětům studovaného oboru. Seznamuje žáky s hlavními úseky veřejné správy, jejich strukturou, činností a působností.

Předmět má těsnou vazbu na výuku práva a na odbornou praxi, kde si žáci prohlubují své teoretické znalosti a získávají praktické dovednosti pro výkon správních činností. Výuka směřuje k tomu, aby žáci pochopili fungování veřejné správy, vztahy mezi jednotlivými orgány, vztahy mezi státní správou, samosprávou a občany.

Předmět Veřejná správa je maturitním předmětem a vyučuje se po celou dobu studia, tj. od 1. do 4. ročníku.Odkazy pro výuku/ E-learning ...

Stránky státní správy Stránky veřejné správy Zákony a právní normy
Komplexní systém právních informací Stránky Evropské komise v ČR Portál Evropské unie
Zpět | Nahoru