Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Základy ekologie - bor Nástrojař

Základy ekologie - obor Nástrojař

ZEK







Cílem předmětu je vést žáka od pochopení základních ekologických souvislostí v přírodě k poznávání vztahů člověka a životního prostředí. Žák se seznamuje s přístupem našeho státu k řešení problémů životního prostředí. Důraz je kladen na úctu k životu, odpor proti násilí, ideály humanismu a demokracie. Úkolem tohoto předmětu je ovlivňovat nejen racionální stránku osobnosti člověka, ale také stránku emocionální a estetickou.



Odkazy pro výuku/ E-learning ...





Zpět | Nahoru