Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Zeměpis

Zeměpis

Z







Charakteriska předmětu - 1.-2. ročník:

Dnešní svět je stále se vyvíjející a propojující. To vyžaduje od každého studenta co nejlepší představu o naší planetě. Žák se naučí porozumět jevům a procesům, které na naší planetě probíhají . Student se seznámí jak s fyzickou částí geografie (studium přírodní sféry), tak i se sociální (obyvatelstvo, hospodářství, kultura atd.). Školní zeměpis zajišťuje propojení mezi přírodními a sociálními vědními obory. Zabývá se jak stavem a vývojem vzájemných vztahů mezi přírodou a společností v lokální, regionální i globální úrovni a hledání příčin těchto změn .



Odkazy pro výuku/ E-learning ...





Zpět | Nahoru