Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Základy přírodních věd - Nástrojař

Základy přírodních věd - obor Nástrojař

ZPV
Seznámení s předmětem Základy přírodních věd pro 1. a 2. ročník

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, potřebných pro vykonávání povolání nástrojař. Žák se seznámí se základy chemie a fyziky.Cílem předmětu je pochopení přírodovědných jevů,pojmů a zákonů.Poznání těchto přírodních zákonitostí mu napomáhá utvářet odpovědný vztah k životnímu prostředí.

Učivo je rozděleno na dva předměty:

Oddíl chemie:
                 Obecná chemie 
                 Anorganická chemie 
                 Organická chemie 
                 Biochemie 
Oddíl fyzika: Mechanika Termika Elektřina a magnetismus Optika - elektromagnetické záření Vesmír
Odkazy pro výuku/ E-learning ...

Národní parky

E-learning