Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Základy společenských věd

Základy společenských věd

ZSV


Vyučovací předmět výrazně přispívá ke kultivaci sociálního vědomí žáků, a tak se spolupodílí na odborných kompetencích absolventů tohoto oboru vzdělávání. Směřuje k ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby ve svém osobním životě uplatňovali zásady slušného chování, aby byli informovanými a aktivními občany. Učí se kriticky myslet, řešit problémy, zastávat zásady a principy demokracie.

Poznatky ze sociologie napomáhají k porozumění společnosti a k zařazení žáka do ní. Znalosti z politologie a mezinárodních vztahů objasňují podstatu demokratické společnosti, důležitost občanské angažovanosti, nezbytnost zapojení ČR do evropských i mimoevropských struktur. Učí žáka rozumět politice a lépe se politicky rozhodovat. Témata filozofie učí žáka klást filozofické otázky a hledat na ně odpovědi.
"Odmítám ty, kdo se rozhodli pro oslavu
člověka, stejně jako ty, kdo se rozhodli jej
tupit, a jako ty, kdo se rozhodli hledat
rozptýlení: mohu dát za pravdu jen těm,
kdo v úzkostech hledají."


Blaise Pascal (1623-1662)


Odkazy pro výuku/ E-learning ...

Zpět | Nahoru