• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

8.6.2017

"PO STOPÁCH PŘEDKŮ"
REGION 2017 - UDRŽITELNOST

Dne 8. června 2017 proběhla tradiční exkurze V1 v rámci ŠVP a předmětu Základy přírodních věd nazvaná „Po stopách předků“. Exkurze se zúčastnili žáci třídy V1 a průvodcovství se zhostili pedagogové Mgr. Josef Dvořáček a Mgr. Aleš Kváča. Celá skupina navštívila muzeum těžby cínu v Horní Blatné, kde byly v expozici vysvětleny některé souvislosti a zajímavosti. Pěkná cínová pera z Krušných hor byla nalezena při hledání pokladu v potopených vracích v západních pobřežních vodách Evropy, až sem se dostal cín z Horní Blatné. Následovala návštěva Vlčích jam a několik poznávaček bylin a nerostů. Každý obdržel kousek cínovce přímo z žíly ve Vlčí jámě. Po špionážní hře a návštěvě rozhledny na Blatenském vrchu jsme po žluté turistické trase přešli podél Blatenského vodního příkopu do místa dědičné štoly Vavřinec, kde jsme na ohni opekli maso a hodnotili znalost bylin. Odpoledne jsme si na náměstí zahráli hru - kimovku, pak už konečně přijel náš vlak, totiž autobus, kterým jsme odjeli do Nejdku, kde exkurze začala i končila. Během exkurze proběhlo vše podle plánu, pěkné počasí umožnilo prožít hezké chvíle v revíru těžby cínové rudy.

Dov Dov Dov

Fotogalerie - © Mgr. Josef Dvořáček, Mgr. Aleš Kváča ...

Autor článku a fotografie: Mgr. Josef Dvořáček

 

8.6.2017

JAK NASTARTOVAT SVOJI KARIÉRU?

Dov Společnost LMC, provozovatel pracovních portálů Jobs.cz a prace.cz, pořádá již 17. rokem pod značkou Jobs.cz online veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy - v letošním roce i se zaměřením právě na absolventy středních škol.

Více informací: mesicabsolventu.cz

V rámci online veletrhu si studenti a absolventi mohou od 22. května 2017 vybírat z nabídek zaměstnání či jiné spolupráce u více než 30 firem z celé České republiky. Za zmínku stojí určitě společnosti jako televize Nova, ČEZ, Raiffeisenbank, ŠKODA Auto, Ernst&Young, Valeo, IKEA Česká republika a další.

Autor článku: Mgr. et Bc. Tomáš Babický

 

7.6.2017

STRETECH 2017 - ČVUT PRAHA
Prezentace prací studentů středních škol

Letošní již 11. ročník se konal v obvyklých prostorách školy ČVUT Praha. Účast mnoha škol zaručovala konkurenci, ve které se naši žáci neztratili – naopak úspěšně prezentovali naši školu i svoje znalosti, vědomosti a dovednosti. Žáci N1 (obor Nástrojář - 23-52-H/01) Jan Schuster a Tomáš Lát prokázali, že jsou výborní v oblasti programování v programu F 2000. Naše účast se nesla v duchu ukázky možností CNC frézky Merkur, kterou naši žáci skvěle ovládají. CNC frézka Merkur je didaktická pomůcka, která simuluje práci běžného CNC stroje. Žáci se na ní učí programování i obsluhu strojů CNC, bez kterých se budoucnost neobejde.

O ukázku práce CNC frézky Merkur byl velký zájem, přišlo se podívat mnoho žáků i pedagogů z různých škol i zástupců odborné veřejnosti. Naši žáci byli vedeni pedagogy panem Jiřím Malým a Ladislavem Taušnerem. I my sami jsme se se zájmem podívali na výrobky ostatních škol a celou konferenci vnímáme jako cennou zkušenost. Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy i bezproblémový průběh akce
.

Autor článku: Ladislav Tašner
Autor fotografií: Jiří Malý

Dov Dov Dov

Fotogalerie ..., Více informací ...

 

7.6.2017

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU NÁSTROJAŘ (23-52-H-/01)

Dov Dov Od úterý 7. června 2017 probíhají  v  tříletém učebním oboru Nástrojař (23-52-H/01), o jehož absolventy je mezi firmami velký zájem, závěrečné zkoušky.

Při kontrole průběhu praktické závěrečné zkoušky navštívil strojírenské  pracoviště odborného výcviku  SOŠ a SOU Nejdek ředitel školy p. Mgr. Josef Dvořáček a vedoucí učitelka odborného výcviku Ing. Marcela Polcarová.

Žáci pod vedením zkušeného učitele odborného výcviku p. Milana Kočana zhotovují Rejsek-pravítko.

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček
Autorka fotografií: Ing. Marcela Polcarová

 

5.6.2017

RANČ DĚPOLTOVICE
EXKURZE 1. ROČNÍKU OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-E/01)

Dne 5. června 2017 navštívili žáci 1. ročníků oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) s učitelkami p. Michaelou Kaštánkovou Pecháčovou a p. Kateřinou Budínovou Ranč v Děpoltovicích - Agroturistické centrum Pegas. Toto centrum bylo zařazeno mezi zajímavé místo a obdrželo turistickou známku NO. 1582.
Přinesli jsme jim různé pamlsky, jako jsou suchý tvrdý chléb, mrkvičku, které jsme jim za odměnu mohli dávat. Někteří žáci měli nejdříve obavy, protože kůň na živo je docela velké zvíře. Strach pokořili a nemohli se odtrhnout. Dále lektorka dala možnost se svést na koni a k našemu překvapení bylo i dost zájemců. Nakonec ani p. učitelka Kateřina Budínová neodolala a se ctí se tohoto zážitku zhostila. Viděli jsme také průběh tréninku. Usoudili jsme, že je to velká krása, když se to umí, ale zároveň velká dřina a starost. Centrum pomáhá také dětem s různým handicapem. Dojíždí např. do Chodova do centra „Mateřídouška“, kde se děti vozí, sahají na zvířata (hypoterapie). Je to záslužná činnost a velký klobouk dolů. Byl to pěkný den, my jsme žáky poznaly i z jiného úhlu, nakonec i oni nás. A o to jde. Lépe se poznat, ukázat jim sepětí s přírodou a vlastně lidský původ.

Dov Fotogalerie ...

Autorka článku a fotografií: Michaela Kaštánková Pecháčová

 

2.6.2017

JEDNOTNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
UČEBNÍ OBORY - PÍSEMNÁ ČÁST

Dov  Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Jiří Malý

 

2.6.2017

VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Vyhodnocení 2. kola přijímacích zkoušekSOŠ a SOU Nejdek pro obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01).
Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek, příspěvková organizace
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek


Přijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Nepřijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení - Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

31.5.2017

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A EUROPASSŮ
OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (68-43-M/01)

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autoři fotografií: Peter Weigel, Mgr. Barbora Zindrová

 

26.5.2017

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 - UČEBNÍ OBORY


Učební obor:
23-52-H/01
Nástrojař

Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Všichni zájemci o uvedené učební obory otevírané ve školním roce 2017/2018, kteří splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy, budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí Vám bylo odesláno poštou a zápisový lístek můžete osobně odevzdat v kanceláři ředitele školy. Zájemci, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem. Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

23.5.2017

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2017

Ve dnech 22. - 23. května 2017 probíhá ústní část maturitních zkoušek oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) v jarním maturitním termínu.

Dov Dov Dov
Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

Autor fotografií: Peter Weigel

 

15.5.2017

JAK SE NA INTERNETU CHOVAT BEZPEČNĚ?

Internet a virtuální komunikace jsou neodmyslitelnou součástí našich životů a pro mnohé z nás i součástí každodenní práce. Ne všichni se dokážeme v dynamickém, spletitém a neustále se měnícím světě internetu dobře orientovat a vypořádávat se s riziky, která tento virtuální svět, komunikace a pohyb v něm, přináší. Jaká jsou s tím spojena rizika?

Dov Dov
Více informací ...

Autoři článku: Mgr. Josef Dvořáček, Peter Weigel

 

JARNÍ PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI - ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY - 5.5.2017
 

14.5.2017

OBOUSTRANNÁ SPOKOJENOST
REHOS A STUDENTKY SOŠ a SOU NEJDEK, příspěvkové organizace

Dov

Dov
V rámci studia na SOŠ a SOU Nejdek, p. o. absolvovaly naše dvě studentky – Tereza a Gabriela (V3) – v dubnu měsíční praxi v REHOS, Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. v Nejdku.

Získávaly zkušenosti nejen v oblasti administrativní (na kterou je studium zaměřeno), ale i sociální. Kromě kancelářských prací pomáhaly studentky třeba se zajišťováním chodu kuchyně, v archívu i na zahradě. Podílely se i na výzdobě společných prostor zařízení. Všechny tyto činnosti je bavily a vykonávaly je s nadšením. Vysoce si však cenily i možností komunikace s pacienty, které navštěvovaly na oddělení.

Se svým působením v zařízení byly velmi spokojeny, navázaly přátelský vztah se zaměstnanci i s pacienty. Se svou vedoucí stále udržují kontakt. Co je velmi důležité, že svým vstřícným a nezištným přístupem ke svým povinnostem a jejich výborným zvládáním udělaly dojem nejen na pacienty a zaměstnance zařízení, ale zároveň i na vedení.

Paní ředitelka REHOS, Olga Pišťejová, DiS., zaslala řediteli SOŠ a SOU Nejdek, p. o. Mgr. Josefu Dvořáčkovi poděkování za odvedenou práci těchto studentek, za jejich aktivitu, chování a jednání při plnění zadaných úkolů, které byly kladně hodnoceny všemi zaměstnanci.

Takováto forma spolupráce s výsledkem oboustranné spokojenosti je to, k čemu se snažíme naše studenty vést a vychovávat.

Autorka článku: Mgr. Heda Jubánková

 


Strana 10 z 16

Přihlášení

    Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Aktuálně ...

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
27. září 2018


KONTAKTY | NABÍZÍME VÁM ... | VIDEA ŠKOLY ...ŽIVÝ KRAJ

Škola interaktivněUlti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?