• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015/2016

Přehled:
Přihláška ke vzdělávání-studiu ve střední škole
Kritéria  přijímacího řízení v prvním kole | Podmínky přijetí

 

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE
pro školní rok 2015/2016

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU
VE STŘEDNÍ ŠKOLE


FORMÁT .PDF

TISKNOUT OBOUSTRANNĚ NA JEDEN LIST PAPÍRU!


Aktuálně

31.8.2015

VÝSLEDKY PÁTÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016


Maturitní obor:
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost

Učební obor:
23-52-H/01
Nástrojař

Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Učební obor:
23-51-E/01
Strojírenské práce

Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

PÁTÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016
ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI V ČR

Přijímací řízení se uskuteční v pátek dne

28. srpna 2015 od 10.00 hodin

a v náhradním termínu v pondělí dne

31. srpna 2015 od 10.00 hodin

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce školy na adrese Nejdek, Rooseveltova 600.

Více informací u p. Bc. Řeháčkové na tel. 739 550 679.

Vedení školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

7.7.2015

VÝSLEDKY ČTVRTÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016


Maturitní obor:
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost

Učební obor: 
23-52-H/01 
Nástrojař

Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

19.6.2015

VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016


Maturitní obor:
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost

Učební obor: 
23-51-E/01 
Strojírenské práce

Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy


 

INFORMACE PRO UCHAZEČE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2015/2016

Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k dispozici je na následujících odkazech.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Více informací v přiloženém .pdf ...

INFORMACE Z KRAJSKÉHO PORTÁLU ...

 

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?


Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách
MŠMT ČR.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 
V souladu s bodem 13 článku 3 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ vydává Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI KONÁNÍ JEDNOTNÉHO TESTU V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU S VYUŽITÍM CENTRÁLNĚ ZADÁVANÝCH JEDNOTNÝCH TESTŮ.

 

Ke stažení:

  1. Bližší podrobnosti k organizaci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení 2015 - ke stažení ve formátu PDF
  2. Příloha I – Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ke stažení ve formátu PDF
  3. Příloha II - Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět MATEMATIKA - ke stažení ve formátu PDF

Obsah didaktických testů, které jsou určeny pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, vychází ze schválených pedagogických dokumentů (RVP, Doporučené učební osnovy pro základní školu, Standardy pro základní vzdělávání).

Cílem souboru ukázkových úloh je, aby se žáci seznámili s jednotlivými typy úloh a utvořili si představu o jejich konstrukci (např. způsob formulace zadání jednotlivých úloh).
Ilustrační testy k PILOTu pro čtyřlté obory vzdělávání budou dne 6. února 2015 vyvěšeny na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

 

 


 


Zpět
| Nahoru

 

Přihlášení

    

Škola interaktivněUlti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?