• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home

STIPENDIA

 

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ STIPENDIÍ STANOVENÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Tato Pravidla pro přiznávání prospěchových stipendií na Střední průmyslové škole Ostrov stanoví podle čl. 3, 4 a 5 Stipendijního řádu SPŠ Ostrov náležitosti pro přiznání prospěchových stipendií žákům SPŠ Ostrov.

Dokument ke stažení (.pdf)

Více informací ...

Ing. Pavel Žemlička,
ředitel SPŠ Ostrov, p. o.


STIPENDIJNÍ ŘÁD
Směrnice ředitele Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace č. 1173/2016/SPS

Tento řád upravuje poskytování prospěchových stipendií žákům Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace (dále jen "SPŠ Ostrov") a to za podmínek dále uvedených. Stipendijní řád se týká všech oborů vzdělání vyučovaných na SPŠ Ostrov. Stipendijní řád je vydán v souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dokument ke stažení (.pdf)

Ing. Pavel Žemlička,
ředitel SPŠ Ostrov, p. o.


STIPENDIA VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM OD 1. ÚNORA 2017

V příloze najdete Pravidla pro poskytování stupendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech ve středních školách zřizovaných Karlovarkým krajem platná od 1. února 2017.

Výše motivačního stipendia činí za každé pololetí školního roku
a) v 1. ročníku 1500,- Kč,
b) ve 2. ročníku 2000,- Kč,
c) ve 3. a 4. ročníku 2500,- Kč.

Výše prospěchového stipendia činí za každé pololetí školního roku ve všech ročnících 1000,- Kč.

Dokument ke stažení (.pdf)

Vedení školy