• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: SPOLUPRÁCE PODNIKŮ A ŠKOL
Modely kooperativní spolupráce se zahraničními partnery ... - 4.6.2013 

Za účasti pana Detlefa Lingemannavelvyslance Spolkové republiky Německo v Praze, pana Petra Bannerta - vedoucího odboru SŠ MŠMT ČR, zástupce Obchodní a průmyslové komory v Regensburku pana Richarda Brunnera, Řemeslnické komory Dolního Bavorska - Horní Falce pana Ludwiga Rechenmachera a představitelů řady zahraničních firem se v prostorách Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze uskutečnila konference s cílem představit a aplikovat německý duální systém formou kooperativního modelu do prostředí odborného vzdělávání na středních školách v ČR.

Zástupci firem kladli důraz na efektivitu spolupráce se středními školami a zmínili různé příklady z praxe odborného vzdělávání, kterými by rádi umožnili každému žáku profilování se nejen ve školním, ale především ve firemním prostředí, také kladli důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků přímo v daných firmách s cílem vytvořit optimální podmínky pro uplatnění absolventů škol a cílené reagování na podmínky pracovního trhu, motto konference bylo "Vzdělávání mladých lidí dnes je konkurenceschopnost celé Evropy v blízké budoucnosti!"

Poznatky, které žáci nabývají při praxi ve firmách jsou ve škole nedosažitelné, jsou to například sociální kompetence při kontaktu se zákazníky, staršími kolegy, další aktuální odborné znalosti umožňující jejich široké uplatnění. Ukazuje se, že jednou z nejhorších startovních pozic je situace absolventa bez perspektivy zaměstnání. Jak potvrdil pan Ing. Petr Bannert z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jde zejména o společenskou odpovědnost za zaměstnávání mladých absolventů. Přesto 20 - 40 % absolventů technických oborů v ČR odchází pracovat mimo obor. Nad tvrdou regulaci MŠMT staví motivaci absolventů a žáků škol a jako perspektivní chápe tzv. Akční plán odborného vzdělávání 2013. 

Zajímavou informací bylo sdělení p. Rechenmachera o tom, že podnik pro praxi žáků má statut pracoviště odborného vzdělávání, který není samozřejmostí a požaduje průběžné plnění řady požadavků ve vztahu k žákům, mj. to je smlouva, která končí platnost dnem ukončení studia i přes poměrně vysoké náklady podniku na praxi žáků.

Přes tyto vysoké náklady se očekává, že absolvent během svého života několikrát změní profesi a tak výslednicí uvedených sdělení je, že firma si o svého učně opravdu musí pečovat. Každý rozumně uvažující žák by měl volit obor uplatnitelný, aby se mohl seberealizovat v životě podle obvyklých lidských kritérií a nestudovat v praxi neuplatnitelné obory. Zavedení prvků duálního vzdělávání je pro naše školství velmi podnětným ohledem na zkušenosti z minulosti a dobrou uplatnitelnost absolventů škol.

Více informací o velvyslanectví ...Stránky IHK Regensburg - pobočka v Plzni ...Fotogalerie ...

 

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček, Peter Weigel

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...


Zpět
| Nahoru