• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home Soutěže TECHNICKÉ SOUTĚŽE STRETECH

TECHNICKÉ SOUTĚŽE
STRETECH

7.6.2017

STRETECH 2017 - ČVUT PRAHA
Prezentace prací studentů středních škol

Letošní již 11. ročník se konal v obvyklých prostorách školy ČVUT Praha. Účast mnoha škol zaručovala konkurenci, ve které se naši žáci neztratili – naopak úspěšně prezentovali naši školu i svoje znalosti, vědomosti a dovednosti. Žáci N1 (obor Nástrojář - 23-52-H/01) Jan Schuster a Tomáš Lát prokázali, že jsou výborní v oblasti programování v programu F 2000. Naše účast se nesla v duchu ukázky možností CNC frézky Merkur, kterou naši žáci skvěle ovládají. CNC frézka Merkur je didaktická pomůcka, která simuluje práci běžného CNC stroje. Žáci se na ní učí programování i obsluhu strojů CNC, bez kterých se budoucnost neobejde.

O ukázku práce CNC frézky Merkur byl velký zájem, přišlo se podívat mnoho žáků i pedagogů z různých škol i zástupců odborné veřejnosti. Naši žáci byli vedeni pedagogy panem Jiřím Malým a Ladislavem Taušnerem. I my sami jsme se se zájmem podívali na výrobky ostatních škol a celou konferenci vnímáme jako cennou zkušenost. Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy i bezproblémový průběh akce
.

Autor článku: Ladislav Tašner
Autor fotografií: Jiří Malý

Dov Dov Dov

Fotogalerie ..., Více informací ...

 

8.6.2016

STRETECH 2016 - ČVUT PRAHA
Prezentace prací studentů středních škol

Dne 8. června 2016 se žáci strojírenského oboru zúčastnili prezentace středoškolské odborné činnosti v prostorách ČVUT v Praze spolu se žáky středních technických škol celé republiky. Strojírenské přípravky a výrobky zhotovené ve spolupráci pro firmu ASTOS a.s. AŠ vzbudily zájem zúčastněných odborníků, kteří se zajímali o funkci a postup zhotovení všech vystavovaných přípravků. Zajímali se také o výuku v oborech nástrojař (23-52-H/01) a strojírenské práce (23-51-E/01).
Popis zhotovení prezentovaného výrobku - lisovacího přípravku - byl publikován ve sborníku ČVUT. Spolu se svěráčkem "Nástrojař", řáčnovým klíčem, úhelníkem a univerzálním utahovacím klíčem připravil prezentaci výrobků učitel odborného výcviku p.
Ladislav Taušner se žáky, videoprezentaci výrobků uskutečnil p. Ing. Jan Švandrlík.
Žák
Jan Roppert (N2), který objasňoval funkce vystavovaných exponátů, obdržel diplom ČVUT. Prezentaci zájemcům provedl také ředitel školy p.
Mgr. Josef Dvořáček. Na závěr proběhla exkurze na Katedře měření a obrábění ČVUT Praha a v Národní technické knihovně. Studenti a žáci se navzájem seznámili se svými odbornými pracemi - viz fotogalerie. Příštího ročníku se mohou zúčastnit i studenti humanitního směru studia a oboru stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) s vhodně zvoleným tématem práce středoškolské odborné činnosti.

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...,
Reportáž na Youtube.com ...

 

11.6.2015

STRETECH 2015 - ČVUT PRAHA
Prezentace prací studentů středních škol - 10.6.2015

ČVUT v Praze uspořádala ve spolupráci se středními školami ve středu dne 10. června 2015 devátý ročník setkání a prezentace prací studentů středních škol „Středoškolská technika 2015 - StreTech 2015“. Cílem konference StreTech bylo umožnit setkání a prezentaci prací žáků a jejich středních škol na půdě světoznámé technické univerzity.
Práce byly individuální nebo kolektivní, byly prezentovány buď formou posteru nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. K prezentaci byl vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata pro konferenci StreTech 2015 nebyla nijak omezená - humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.
SOŠ a SOU Nejdek prezentovala svěráček "Nástrojař" zhotovený žáky strojírenských oborů školy. Doprovod zajistili pedagogové p. Mgr Josef Dvořáček a p. Jiří Malý. Žáci z naší školy byli velmi motivováni prostředím univerzity při návštěvě moderních odborných pracovišť.
Informace o konferenci StreTech jsou uvedeny také na internetu: http: //www.fsid.cvut.cz/stretech/.

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

 

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

12.6.2014

KONFERENCE STRETECH 2014 - ČVUT PRAHA
Prezentace prací studentů středních škol  11.6.2014

České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, stejně jako každý rok i letos, pořádala dne 11.6. 2014 konferenci žáků středních škol. Žáci a jejich učitelé z celé republiky přivezli na tuto akci více než 150 exponátů a bylo vskutku co obdivovat. Od návrhů a modelů energeticky ekologických domů, přes elektronicky řízené „hračky“ všeho druhu až po různé výrobky z kovu. Velmi zajímavé byly modely šatů vyráběných ve zcela netradičním designu. Cílem této konference je poznávání jiných forem vzdělávání, poznávání jiných škol a jejich činnost a v neposlední řadě i k nalezení nových kontaktů a případných setkání v rámci jednotlivých škol.

Naší školu na této konferenci zastupovali žáci druhého ročníku oboru Nástrojař (23-52-H/01). Se svým dopravníkem ocelových třísek, se kterým zvítězili v nedávno pořádané soutěži v Aši, uspěli i v Praze a jejich výtvor byl pro ostatní návštěvníky příjemným překvapením a inspirativním dílem. Svědčí o tom i pozvání našich úspěšných žáků na několikadenní pobyt na fakultu strojní v Praze, anebo pozvání z VOŠ a SŠSE v Praze 9, na pracovně společenské setkání se sportovním zápolením.

Všichni účastníci se snažili svá díla předvést v nejlepším světle a odměnou za jejich práci a v nesnesitelném vedru, byly drobné dárky všem, včetně krásných diplomů. Závěrečné losování o pěkné ceny jen podtrhlo úspěšnost našeho díla a Jakub Grűnbauer, byl na konci konference vylosován a odměněn dalšími hodnotnými cenami. Akce se podařila a my všichni, kteří se snažíme vzdělávat a předávat letité zkušenosti, si můžeme jen přát, abychom se i příští rok s úspěchem prezentovali nejen na konferenci STRETECH 2015.

Informace o konferenci StreTech jsou uvedeny také na internetu: http: //www.fsid.cvut.cz/stretech/.

Autor článku: Petr Orthacker

Dov Dov Dov
Fotogalerie ..., Stránky STRETECH ..., Fotogalerie STRETECH 2014 ..., Film STRETECH 2014 ..., Sborník 2014 ...

 

13.6.2013

STRETECH 2013 NA ČVUT V PRAZE
Prezentace prací studentů středních škol  12.6.2013

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 12. června 2013 setkání a prezentaci prací studentů středních škol StreTech 2013. Letos se zúčastnil za učitele Petr Orthacker. Žáci samostatně prezentovali práci naší školy "PORTÁLOVÝ JEŘÁB“. Všem zájemcům trpělivě vysvětlovali jeho funkci, princip a použití. Za odměnu dostali na památku DIPLOM podepsaný organizátorem akce Ing. Karlem Vítkem CSc. Společně jsme si prohlédli i velkou knihovnu technické literatury, která sousedí s ČVUT a slouží hlavně studentům. Je třeba poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili. Informace o konferenci StreTech jsou uvedeny také na internetu: http: //www.fsid.cvut.cz/stretech/.

Autor článku: Petr Orthacker

Dov Dov Dov
Fotogalerie ..., Prezentace ..., Stránky STRETECH ...,  Portálový jeřáb - video ...

 

17.4.2013

OCENĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU OBORU MECHANIK (23-44-L/001) 
1. MÍSTO V SOUTĚŽI V SOUTĚŽI ASTOS MACHINERY A.S. - 16.4.2013

Firma Astos Aš, se kterou spolupracujeme v oblasti vzdělávání žáků SOU v oboru nástrojař, vyhlásila soutěž pro základní a střední školy pro oblast teorie a praxe. Cílem mělo být vytvoření či zhotovení prací souvisejících s výrobním programem firmy a zapojení co největšího počtu okolních škol v regionu Karlovarského kraje do této akce. Pro oblast praktických dovedností to bylo zhotovení makety některého výrobku firmy a to z jakéhokoli materiálu. Akce se mj. zůčastnila i největší škola v regionu - ISŠTE v Sokolově. Naši studenti Petr Juren a Marcel Zahálka se pod vedením pana Petra Orthackera zapojili do akce v oblasti "praktické" a se svým nápadem a výrobkem funkčního modelu portálového jeřábu, vyrobeného na odloučeném pracovišti strojírenském, Závodu míru 340 v Nejdku, se stali bezkonkurenčními vítězi této soutěže a za svoji snahu získal každý z nich tablet Asus v hodnotě 6000 Kč. Vyhlašování vítězů proběhlo v areálu firmy Astos v Aši za účasti sdělovacích prostředků i regionální televize. Můžeme si jen přát, aby nám, mistrům odborného výcviku a učitelům, bylo dál umožněno pracovat a vzdělávat schopné studenty, kteří budou pevným článkem naší společnosti. Více informací o soutěži ...

Autor: Petr Orthacker

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ..., Stránky firmy ASTOS MACHINERY a.s. ...

 

15.6.2012

STRETECH 2012 NA ČVUT V PRAZE
Prezentace prací studentů středních škol  13.6.2012

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 13. června 2012 setkání a prezentaci prací studentů středních škol „ StreTech 2012“. Letos se zúčastnili studenti Jakub Korch – N2. a Michal Králík N1., za učitele Petr Orthacker a Jiří Malý. Studenti samostatně prezentovali práci naší školy „STOJÁNEK SALADIN“. Všem zájemcům trpělivě vysvětlovali jeho funkci, princip a použití. Za odměnu dostali na památku DIPLOM podepsaný organizátorem akce Ing. Karlem Vítkem CSc. Společně jsme si prohlédli i velkou knihovnu technické literatury, která sousedí s ČVUT a slouží hlavně studentům. Prezentace zaujala a posunula školu kvalitativně vpřed. Je třeba poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili. Informace o konferenci StreTech jsou uvedeny také na internetu: http: //www.fsid.cvut.cz/stretech/. Mimochodem ČVUT stále hledá šikovné a nadané studenty.

Autor článku: Jiří Malý

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

16.6.2011

STRETECH 2011 NA ČVUT V PRAZE
Středoškolská technika 15.6.2011

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 15. června 2011 setkání a prezentaci prací žáků středních škol StreTech 2011. Cílem akce bylo umožnit setkání a prezentaci prací žáků a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát jim možnost prezentovat výsledky své práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat svá řešení. Úspěšně již proběhly čtyři ročníky (2007, 2008, 2009 a 2010) setkání žáků a učitelů středních škol z celé naší republiky. Práce na StreTech mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány buď formou posteru nebo funkčního modelu, případně prezentací na notebooku. K prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata prezentací pro StreTech nejsou pro tvůrce nijak omezená. Z témat příspěvků prezentovaných na StreTech je tradičně sestaven sborník na CD, který obdrží jak prezentující, tak jejich střední škola. Naše škola SOŠ a SOU Nejdek jako jediná z Karlovarského kraje se prezentovala již podruhé, tentokrát výrobkem „Lyžařské fixovací upínky JD 100“ tzv. Ski jointer (viz.foto). Výrobek slouží malým lyžařům od 2 do 7 let věku lépe a rychleji zvládat výuku lyžování a zastavení při sjezdu.

Jiří Musílek a Jakub Korch všem zájemcům trpělivé vysvětlovali výrobu, funkci a další dotazy na Ski jointer. Prezentace zaujala učitele ČVUT a řadu zájemců, její příprava posunula žáky a školu kvalitativně vpřed. Je třeba poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili. Informace o konferenci Stretech jsou uvedeny také na internetu: http: //www.fsid.cvut.cz/stretech/

Autoři článku: Josef DvořáčekJiří Malý

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

17.6.2010

STRETECH 2010 NA ČVUT V PRAZE
Prezentace vrtacího přípravku ...  16.6.2010

České vysoké učení technické v Praze nás přivítalo 16. června 2010 krásným počasím a super náladou. Pořádalo se setkání studentů z celé republiky. Účelem bylo představit nějaký nápad, práci nebo výrobek, podpořit strojařské a technické obory. My jsme za naši školu prezentovali vrtací přípravek – jednoduché zařízení na vrtání otvoru Ø6 mm v sériové výrobě. Měli jsme skutečný kus a výkresovou dokumentaci, a to včetněpočítačové animace. Naši studenti Jirka Musílek z M1. a Jára Štipský z N1. si zaslouží pochvalu za odborný výklad, kterým přípravekprezentovali. Vrtací přípravek ale nebylo to jediné, co jsme do Prahy přivezli jako ukázku dovednosti žáků školy. Účastníky setkání nejvíce zaujala zdařilá kopie lihýřových hodin ze 14 století. Akce se podle našeho názoru zdařila i proto, že jsme si mohli prohlédnout novou knihovnu, menzu a celý areál ČVUT v Praze. Zajímavé odkazy: www.fsid.cvut.cz/stretech/; www.cvut.cz; www.betlemska-stirling.blog.cz

Autor článku: Jiří Malý

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...