• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home 7/2013 - 2/2014

7/2013 - 2/2014

 

15.2.2014

PERSPEKTIVNÍ MATERIÁLY, JEJICH ZNAČENÍ A APLIKACE VE STROJÍRENSTVÍ
Odborné školení učitelů na ČVUT v Praze - 13.2.2014

Titanic se nemusel potopit! Po 80 letech se totiž zjistilo, že ocel kýlu byla vlivem špatného chemického složení velice křehká a to právě při nízkých teplotách v době nárazu do ledovce. Obsahovala více fosforu a síry než oceli vyráběné dnes. Praskla jako „sklo“, správná ocel by se jen zdeformovala. Nové informace o ocelích a dalších technických materiálech z hlediska jejich chemického složení a vlastností jsme řešili na ČVUT Praha. Lektoři Doc.Ing. Jiří Janovec, CSc a Ing. Jakub Horník, Ph.D. nás velice zasvěceně poučili o současném stavu značení a vlastnostech materiálů. Ukázali nám svoji laboratorní techniku starou i novou. Viděli jsme klasické zkoušky materiálů, ale i nové skenovací zařízení, které dokáže zvětšovat miliónkrát a umožňuje se podívat až do molekulové a atomové struktury.Jediné co nás nenadchlo je, že naše osvědčené značení tříd ocelí se dostává na druhou kolej. Celá akce, kterou organizuje ISŠTE Sokolov byla motivační a užitečná. Děkujeme.

Autor článku: Jiří Malý

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

15.2.2014

PODPORA PROJEKTU ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...
ZNOVUOBJEVUJEME KRUŠNOHORSKOU KUCHYNI NA OBOU STRANÁCH HRANICE ...

Pro účely projektu z dotačního titulu ZIEL3 podporovaného Evropskou unií vznikly dne 15. února 2014 dva nové portály - projektový kalendář v online podobě s vybranými recepty a nový kulinářský blog zaměřený na projektovou problematiku - případné dotazy směřujte na autora stránek - viz níže. 

Oficiální stánka projektu ZIEL3...

Autor článku: Peter Weigel

13.2.2014

KRUŠNOHORSKÉ ZVĚRINOVÉ SPECIALITY … / SOUTĚŽ V PŘÍPRAVĚ KNEDLÍKŮ
WILDBRET-SPEZIALITÄTEN AUF ERZGEBIRGISCHE ART/ "KNÖDELKÄRBL-CUP"
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

Ve čtvrtek dne 13. února 2014 se žáci 1. a 2. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) společně se žáky z německého BSZ für Ernährung, Technik und Wirtschaft des Erzgebirgskreises Annaberg-Buchholz utkali v jednotlivých týmech v přípravě jelení kýty i různých forem knedlíků a zasoutěžili si také v testu chutí, kdy rozpoznávali koření - vše pod vedením p. zástupce pro praktické vyučování p. Petra Baumanna a učitelek odborného výcviku p. Budínové, p. Kaštánkové, p. Gersdorfové a p. Joklové. Po vyhodnocení se žáci německé skupiny vedené ředitelem BSZ Annaberg p. Güntherem Breiterem a učiteli odborného výcviku p. Groschupfem a p. Fischerovou odebrali do nově upraveného Muzea Jana Bechera na třídě T. G. Masaryka, kde si mohli prohlédnout řadu exponátů umístěných v původních výrobních prostorách a shlédli krátký film k historii výroby. Pokračování společného vaření je plánováno opět v BSZ Annaberg-Buchholz dne 27. března 2014.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Fotogalerie 1 - © Petr Baumann, Fotogalerie 2 - © Kateřina Budínová,
Fotogalerie 3 - © Peter Weigel, Fotogalerie 4 - © Jiří Hubatka, Fotogalerie 5 - © Světlana Guseva

Autor článku, publikace projektu: Peter Weigel

 

12.2.2014

KARLOVARSKÝ KRAJ DAL STIPENDIA ŽÁKŮM SOŠ A SOU NEJDEK Z OBORU NÁSTROJAŘ!

Dov Karlovarský kraj dal stipendia žákům SOŠ a SOU Nejdek z oboru Nástrojař (23-52-H/01)! Prospěchová a motivační stipendia obdrží žáci vybraných škol Karlovarského kraje. Vůbec poprvé za první pololetí 2013-14 dostanou peníze žáci SOŠ a SOU Nejdek. Jedná se o žáky oboru Nástrojař.

Nejlepším žákům oboru nástrojař
bude vyplaceno prospěchové stipendium v souhrnné výši 7 000,-Kč.
Motivační složka stipendia bude činit dalších 4 500,- Kč. Finanční přilepšení nejlepších žáků oboru je kryto z rozpočtu Karlovarského kraje.

Na konci školního roku vyhodnotíme s radním pro školství JUDr. Sloupem účinnost přijatých kritérií a věříme, že se počet uchazečů o finanční přilepšení v SOŠ a SOU Nejdek zvýší.

Úspěšným žákům blahopřeji!

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel SOŠ a SOU Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek


Více informací - Krajské listy ...

 

10.2.2014

ÚČAST NA OKRESNÍM KOLE OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE ...
Gesprächsführung - Niveau B1+

Dne 10. února 2014 měli opět 2 studenti 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) příležitost účastnit se okresního kola soutěže v Nj. V prostorách DDM Karlovy Vary změřili své síly v poslechovém cvičení a konverzaci, 3. část tvořilo kreativní vyprávění na téma vybraného abstraktního obrázku. Náš student se umístil na pěkném 9. místě z celkově 13 soutěžících.

Dov Dov Dov
Více informací o předmětu ..., Fotogalerie soutěže ...

Autor článku: Peter Weigel

 

7.2.2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2014 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 23

Maturitní zpravodaj č. 23 podrobně informuje o maturitní zkoušce z matematiky a povolených pomůckách. Analyzuje úspěšnost v tematických okruzích v didaktickém testu z matematiky a čtenář zde najde řadu praktických informací týkajících se samotného maturitního testu z matematiky, povolených pomůcek nebo doporučeného postupu při řešení testu.

Maturitní zpravodaj č. 23 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

6.2.2014

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ VE VAŘENÍ ZE ZELÍ
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) se připravují v průběhu školního roku na své budoucí povolání nejen v teoretické a praktické výuce, úspěšně se účastní i mezinárodního kulinářského projektu ZIEL 3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge" podporovaného Evropskou unií. Školní příprava je pestrá a poznatky prakticky ověřeny. Učitelky odborného výcviku p. Kateřina Budínová, Marie Gersdorfová, Eva Joklová a Michaela Kaštánková-Pecháčová připravily pro žáky 2. ročníků, kteří jsou na různých pracovištích školy, soutěž v přípravě pokrmů ze zelí. Cílem soutěže bylo přiblížit žákům reálné podmínky ve stravovacích provozech a také vnímat okamžitou, bezprostřední reakci ochutnávajících na chuť a vzhled připravených pokrmů. Základem soutěžních pokrmů bylo hlávkové zelí, které si žáci sami připravili v rámci svátku zelí v BSZ Annaberg-Buchholz (Sachsen) v rámci mezinárodního projektu Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge. Nakládané zelí podle tradičního německého a českého receptu se postupně zpracovává při výuce a v různých soutěžích.
Pro žákovskou kulinářskou soutěž byly vybrány čtyři recepty, dvě polévky, jeden pokrm z masa a jeden pečený pokrm. Jako bonus žáci připravili zelný salát, který však nebyl soutěžní. Výsledky žákovské práce byly hodnoceny formou ochutnávky a hlasováním přítomnými žáky a učiteli. Nejvíce hlasů (31%) získala bílá zelná polévka, na druhém místě se umístily s 28% hlasů masové kuličky se zelím, třetí v pořadí s 26% hlasů obsadily tvarohové pagáče se zelím a čtvrté místo s 16% hlasů zbylo na zelnou polévku s klobásou. I přes značné rozdíly v počtu hlasů je třeba říci, že všichni soutěžící se věnovali přípravě pokrmů se zaujetím a snahou co nejlépe uspět. Všichni soutěžící žáci byli v závěru při vyhodnocení porotou oceněni drobnými dárky a diplomem za umístění. Soutěžní klání se zdařilo a potvrdilo staré pořekadlo „S chutí do toho a půl je hotovo“. Kulinářský úspěch akce zdařilou kuchařskou premiéru některých soutěžících jen potvrdil.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ze soutěže ..., Tisková zpráva v češtině (.pdf), Pressemitteilung Deutsch (.pdf)Více informací o projektu ...,

Autoři článku a fotografií: Petr Baumann, Kateřina Budínová 
Překlad: Peter Weigel

 

3.2.2014

PREZENTACE PROJEKTOVÉ STUDIE - PÖLLBERG (ANNABERG-BUCHHOLZ)
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

V krásném prostředí horského hotelu Pöllberg v Annaberg-Buchholz se za účasti představitelky města paní Barbary Klepsch (CDU) a Matthiase Ließkeho za Lead-partnera Hospodářskou podporu Krušnohoří (WFE) a dalších významných hostů uskutečnila prezentace projektové studie pana Prof. Gottharda B. Schickera, která tvoří výchozí základ pro činnosti v rámci školního projektu ZIEL 3 podporovaného Evropskou unií „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge – Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí“. Nejen naši sociální partneři a zájemci ze strany gastronomických zařízení z české strany měli možnost ochutnat pokrm připravený na základě ověřeného receptu, ale i získat řadu podnětů a materiálů k tradiční krušnohorské kuchyni, nechyběla ani odborná analýza marketingového uplatnění projektu ze strany informační a rezervační centrály Tourismusverband Erzgebirge e.V.. Především česká i německá strana navázala řadu kontaktů v oblasti dalšího praktického směřování žáků gastronomického oboru.

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

29.1.2014

METODICKÁ PODPORA UČITELŮ - MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍCH JAZYKŮ ...

Dov V prostorách školy se dne 29. ledna 2014 uskutečnilo školení vyučujících cizích jazyků zaměřené na specifické kompetence a práci s jednotlivými částmi maturitní zkoušky. V první části představily lektorky p. Mgr. Jana Pernicová za AJ a Mgr. Soňa Novotná Knotková za NJ odborné srovnání vyplývající z údajů CERMAT - výsledky MZ v cizích jazycích, ve druhé části se soustředily na detailní analýzu a uvedly řadu prostředků, strategií a pomocných materiálů pro zvládnutí maturitní zkoušky. Akce byla zařazena do programu NIDV.

Fotogalerie ..., Maturitní zpravodaj č. 21/2013 ...

Autor článku: Peter Weigel

 

29.1.2014

ZKOUŠKA POKRMU "RAACHER MAAD VU TANNENBERG"/ "KARLOVARSKÝ GULÁŠ"
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

V gastro-prostorách v hlavní budově školy si žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) zkusili pokrm pod názvem “Raacher Maad vu Tannebarg“ – “Kouřící dívka z Tannenberku“ a využili kombinaci s přílohou rybízového kompotu. Pokrm připravený na litinové pánvi byl jako od babičky.
Pod vedením p. učitelky Kateřiny Budínové ověřovali žáci na OP ve Staré Roli recepturu Karlovarského guláše s máslovými noky.

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Fotogalerie ...

Autoři článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček, Peter Weigel, Kateřina Budínová

 

20.1.2014

ZNÁTE TYPICKÉ POKRMY KRUŠNOHORSKÉ KUCHYNĚ?
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" POKRAČUJE ...

Dov Nejen žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01), ale i studenti Nj oboru Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) se mohou opět těšit na řadu společných aktivit a soutěží s naším projektovým partnerem Berufsschulzentrum Annaberg-Buchholz v rámci projektu financovaného Evropskou unií. Součástí budou tematicky zaměřené projektové dny, společná setkání a další rozvoj spolupráce se sociálními partnery krušnohorského regionu - příprava pokrmů v gastronomických zařízeních a jejich odborná prezentace.

Vedle mnoha akcí projektu ZIEL 3 Erzgebirge/ Krušnohoří kulinarisch erleben se uskuteční také přednáška pro veřejnost. Ve zdejších gastronomických zařízeních bude možnost ochutnat řadu ověřených receptur krušnohorské kuchyně.

Více informací o projektu ..., Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel

 

16.1.2014

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
naše škola multimediálně  ...

V průběhu propagačního dne školy si mohli budoucí uchazeči o studium prohlédnout prostory všech pracovišť teoretického úseku a úseku praktického vyučování včetně Domova mládeže. Za pomoci studentek 2. a 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost a 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby dostali žáci 9. tříd ZŠ příležitost seznámit se s výukou v jednotlivých předmětech.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ze dne otevřených dveří ..., Videoprezentace jednotlivých oborů školy ...

Autor článku: Peter Weigel

 

19.1.2014

MATURITNÍ PLES TŘÍDY V4
Obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (68-43-M/01)

V pátek dne 17. ledna 2014 se uskutečnil v Lidovém domě v Karlových Varech v městské části Stará Role maturitní ples 4. ročníku oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí.

Autor fotografií: třída V4

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

16.1.2014

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE/ SOUTĚŽ V PŘEDČÍTÁNÍ ... 
Kommunikatives ...

V prostorách jazykové učebny probíhalo od pondělí 12. ledna 2014 školní kolo konverzační soutěže v Nj ve všech skupinách, které se učí němčinu jako první cizí jazyk. Žáci absolvovali postupně poslechová cvičení a porozumění textu, mluvený projev doplnila soutěž v předčítání německého textu - z pohádek bratří Grimmů. Obě soutěže jsou postupové do okresního a celostátního kola.

Dov Dov Dov
Výsledky soutěže, fotogalerie soutěže ...

Garant soutěže: Peter Weigel

 

19.12.2013

POZVÁNKA NA MATURITNÍ PLES V4 17.1.2014

Dov Žáci oborů Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí (V4) si Vás tímto dovolují pozvat na Maturitní ples, který se uskuteční dne 17. ledna 2014 v Lidovém domě v Karlových Varech v městské části Stará Role.

Plakát ke stažení (.pdf)

 

18.12.2013

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE VE VYBÍJENÉ A ŠACHU

Jak je na naší škole pravidlem, tak i letos byl týden před prázdninami věnován sportovním akcím. Bohužel se vzhledem k malému počtu přihlášených dívek nekonal turnaj ve vybíjené. Nejprve se ve čtvrtek 12. prosince uskutečnil turnaj v sálové kopané. Zúčastnilo se jej celkem šest družstev chlapců - čtyři týmy z OP Stará Role a dva z Nejdku. Hrálo se systémem každý s každým a nejúspěšnější bylo družstvo třídy N3, které během turnaje ztratilo jen bod za  jednu remízu.
Konečné pořadí nejlepších výsledků: 1. místo - N3 (13 bodů), 2. místo S1 (10 bodů) a 3. místo V1 - V3 (7 bodů)

Dne 18. prosince 2013 se konal šachový turnaj, tentokráte se sedmi hráči. Již počtvrté vyhrál turnaj student 4. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost - bez ztráty jediného bodu. Všem sportovcům bych chtěl poděkovat za bezproblémový průběh celé sportovní akce a panu Mgr. Částkovi za odbornou spolupráci při řešení šachového turnaje.

Pořadatel turnajů: Ing. Jan Dušek

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

12.12.2013

NEINERLAA? TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZVYKY A POKRMY V KRUŠNOHOŘÍ ...
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Znovuobjevování gastro-kulturních tradic sasko-českého pohraničí a uplatnění historických receptů v moderní kuchyni regionu Krušných hor se stalo cílem další z řady mnoha akcí projektu ZIEL 3 Erzgebirge/ Krušnohoří kulinarisch erleben. Ve čtvrtek dne 12. prosince 2013 se opět vydali nejen žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01), ale i studenti Nj oboru Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) do saského Annaberg-Buchholz, aby se mohli seznámit s bohatým množstvím vánočních zvyků představeným naším projektovým partnerem Berufsschulzentrum Annaberg-Buchholz – připravoval se zde společně tradiční vánoční pokrm “Neinerlaa“. Nechybělo ani české tradiční menu štědrovečerní tabule a každoroční krájení vánoční štoly a vánočky.
Žáci rozdělení do pracovních skupin plnili také při návštěvě Domu Adama Riese a Vánoční expozice Krušnohorského muzea úkoly na tematických pracovních listech. Součástí trasy byly i stanice spojené s analýzou nabídek jídelních lístků zdejších gastronomických zařízení – vyhledávání pokrmů a práce s charakteristickými recepturami. Celou akci oživily tradiční vánoční trhy plné vánočních pyramid, krušnohorských dřevořezeb, hraček, ozdob na vánoční stromeček a ochutnávka všemožných vánočních dobrot. Odpoledne pak žáci absolvovali v saském Neudorfu exkurzi ve zdejším Muzeu polévek a pátrali po tradicích i v dílně Huss.

Dov Dov Dov
Dov Dov Dov

Stránky muzea ..., Více informací o projektu ..., Fotogalerie ..., Program ke stažení (.pdf)

Autor článku: Peter Weigel

 

25.11.2013

PŘÍPRAVA K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE OBORU NÁSTROJAŘ (23-52-H/01)

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Jiří Malý

 

21.11.2013

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
aneb aktivní zapojení se do výuky ...

V průběhu propagačního dne školy si mohli budoucí uchazeči o studium prohlédnout prostory všech pracovišť teoretického úseku a úseku praktického vyučování včetně Domova mládeže. Za pomoci studentek 2. a 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost a 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby dostali žáci 9. tříd ZŠ příležitost nejen prověřit si své odborné dovednosti a znalosti, ale mohli se také aktivně účastnit výuky v jednotlivých předmětech.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ze dne otevřených dveří ..., Videoprezentace jednotlivých oborů školy ...

 

20.11.2013

PŘEDÁNÍ ADVENTNÍCH DEKORACÍ LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH V NEJDKU
Kreativní práce žáků na Domově mládeže - 20.11.2013

Dov Žák oboru 2. ročníku oboru Strojírenské práce společně s p. Mgr. Josefem Dvořáčkem, ředitelem školy SOŠ a SOU Nejdek a p. Peter Weigel, vyučující Nj a VT, předali ozdobné vánoční dekorace a dárky vlastnoručně vytvořené žáky ubytovanými na Domově mládeže při SOŠ a SOU Nejdek. Udělali nejen radost p. MUDr. Václavu Novotnému, primáři Léčebny dlouhodobě nemocných v Nejdku, ale i řadě jejich klientů.

Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavých údajů o aktuálním provozu a dlouhodobé péči o pacienty. Představitelé Léčebny dlouhodobě nemocných v Nejdku vyslovili uspokojení nad spoluprací ze strany školy a hovořili jsme o pespektivách další spolupráce. Všichni účastnění pozorně vyslechli informace o projektu ZIEL 3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge". Více o LDN ...

Autoři článku: Mgr. Josef Dvořáček, Peter Weigel

 

8.11.2013

SOUTĚŽ K ANKETĚ "AUTO ROKU 2014"

Dov Finalisté ankety "Auto roku 2014" jsou známí.

Ve kterých třech modelech naleznete výrobky WITTE Automotive?

Správné odpovědi získají odměnu. Naplánujte si rok 2014 s námi!

HESLO pro Vaši odpověď: WITTE pro Auto roku 2014.

V odpovědi uveďte:
Vaše jméno, kontaktní email a telefon, studovanou školu nebo obor, ve kterém pracujete.
Nekompletní odpovědi nebudou do soutěže zařazeny.

Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Více informací ...

Autorka článku: Mgr. Martina Poštová, HR marketing, 
WITTE Automotive, spol. s r.o.

 

7.11.2013

SLAVNOST KYSELÉHO ZELÍ/ MANUFAKTURA SNŮ V ANNABERG-BUCHHOLZ
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Ve čtvrtek dne 7. listopadu se v rámci projektu ZIEL 3 uskutečnila nejen pro žáky oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) Slavnost kyselého zelí u našeho německého partnera Berufsschulzentrum Annaberg-Buchholz. Na vlastní kůži se mohli naši žáci přesvědčit, co všechno dobrého se dá z takového kysaného zelí vyrobit. Žáci byli společně s oborem Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) rozděleni do pracovních skupin a jejich úkolem bylo splnit co nejvíce z tematických pracovních pokynů nejen v Manufaktuře snů - mimořádném zážitkovém muzeu se zaměřením na lidové umění Krušných hor. Při prohlídce města se také soustředili na základní pamětihodnosti včetně návaznosti na pokrmy německé strany krušnohorské kuchyně. Nedílnou součást komunikace v cizím jazyce tvořila orientace v reálném prostředí a zvládnutí různých komunikačních situací.

Dov Dov Dov
Stránky muzea ..., Více informací o projektu ..., Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel

4.11.2013

MATURITNÍ TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
JARO 2014

Dov Dov Dov

Více informací ..., Maturitní zkouška JARO 2014

Vedení školy

 

28.10.2013

TRADIČNÍ KRUŠNOHORSKÁ GASTRONOMIE   
PREZENTACE PROJEKTU ZIEL 3 PŘI ZNOVUOTEVŘENÍ ROZHLEDNY NA KLÍNOVCI

Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) s učiteli SOŠ a SOU Nejdek prezentovali dne 28.10.2013 při příležitosti slavnostního otevření rozhledny na Klínovci a nové příjezdové komunikace ověřené recepty tradiční krušnohorské kuchyně. Společně s projektovým partnerem Berufsschulzentrum v saském Annaberg-Buchholz za finanční podpory programu Ziel 3 se koordinátoři projektu „ERZGEBIRGE/ KRUŠNOHOŘÍ KULINARISCH ERLEBEN - Regionale Küche als Ausdruck einer (wiederentdeckten) gemeinsamen Identität im sächsisch-böhmischen Grenzraum“ snažili všem přítomným hostům přiblížit projektové aktivity a více než 500 lidí mohlo ochutnat např. staročeskou sekaninu, bramborový koláč nebo sušenky nazývané pepřenky. Svojí účastí podpořili danou akci zástupce Sächsische Aufbaubank Dresden, zástupce zřizovatele - radní p. Ing. Petr Navrátil a vedoucí vedoucí Odboru školství mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje p. Ing. Jana Trantinová, nechyběl ani p. Prof. Gotthard B. Schicker s chotí. Žáci i učitelé na závěr viděli i vzdálenou horu Říp.

Dov Dov Dov
Příklady ověřených receptů ...Více informací o projektu ..., Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel

 

20.10.2013

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ POLÉVKY/ MUZEUM POLÉVKY V SASKÉM NEUDORFU
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

V saském Neudorfu, někdy nazývaném také "vesnicí polévky", se již od roku 1992 každoročně koná soutěž ve vaření polévky a souboj siláků v přetahování o polévkový hrnec za podpory účastníků ze všech koutů Německa. I tým naší školy se pokusil přispět v rámci projektu „ERZGEBIRGE/ KRUŠNOHOŘÍ KULINARISCH ERLEBEN - Regionale Küche als Ausdruck einer (wiederentdeckten) gemeinsamen Identität im sächsisch-böhmischen Grenzraum“ svým kuchařským uměním.
Svým receptem zelné polévky vybojovala p. Marie Gersdorfová - učitelka odborného výcviku - vynikající 2. místo a obstála tak ve velké konkurenci 32 polévek nejen z Německa. Součástí byla také prohlídka zdejšího muzea plného nádherných dobových exponátů překvapujících svou důmyslností a původem. V průběhu akce měli všichni účastníci možnost ochutnat jednotlivé polévky za poslechu dechové hudby Egerländer Blasmusik a porovnat tak jednotlivé výkony soutěžících.

Dov Dov Dov
Stránky muzea ..., Více informací o projektu ..., Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel

 

19.10.2013

SEZNAMY ČETBY K ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013/2014
Seznam četby k ústní části spol. mat. zkoušky z Českého jazyka a literatury

ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVEŇ (.doc)
, formát .pdf

 

18.10.2013

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ pro jarní zkušební období roku 2014.Sdělení MŠMT,
kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části 2014 - JARO
Dov

Model maturitní zkoušky 2014
ke stažení v .pdf


Přihlašování k MZ 2014
Počet zkoušek a možnosti volby maturitních předmětů

Více informací ..., Maturita 2014 - novamaturita.cz

 

16.10.2013

BABIČČINY RECEPTY ANEB NEJEN PREZENTACE PROJEKTŮ ŠKOLY
VÝSTAVA A WORKSHOP "ŠKOLA 2014" KARLOVY VARY 15. - 17.10.2013

Otázky "Jaké obory naše škola nabízí?", "Jaké je uplatnění budoucích absolventů?", "Jak škola spolupracuje se zahraničím?" tvořily nejčastější dotazy zájemců o studium na výstavě Škola 2014 v Lázeňském sanatoriu Thermal. Žáci a učitelé SOŠ a SOU Nejdek prezentovali vzdělávací obory školy, především praktické ukázky projektu Ziel 3 „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí“. Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) se také podíleli na přípravě rautu v kongresovém sále. Nedílnou součást prezentační nabídky tvořila ochutnávka, zájemci se účastnili také malého soutěžního kvízu. Obory Nástrojař (23-52-H/01), Strojírenské práce (23-51-E/01) a Mechanik (23-44-L/01) byly zastoupeny řadou ukázek z praktické výuky včetně exponátů oceněných na celostátních soutěžích. Při návštěvě dne otevřených dveří 17. listopadu 2013, odborných  pracovišť nebo partnerských firem Vám rádi poskytneme podrobnější informace.

Dov Dov Dov

Autor článku: Peter Weigel

 

16.10.2013

UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

V příloze najdete ke stažení nabídku předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013-2014.

Dokument ke stažení (.pdf)

Vedení školy

 

12.10.2013

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE? - VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Prezentace školy v prostorách SPŠ Ostrov - 11. - 12.10.2013

Ve dnech 11. - 12. října 2013 se tým učitelů a žáků z SOŠ a SOU Nejdek zúčastnil prezentace všech oborů studia školy, která proběhla v Ostrově. Prezentaci navštívilo přes dvě stovky žáků se svými učiteli z celého regionu. Zájem žáků ze základních škol o prezentaci oborů naší školy nebyl předstíraný. Všem zájemcům se představila bohatá expozice, která byla vytvořena společnou prací žáků i učitelů školy. Ředitel školy využil i coffeebreak a pohovořil s výchovnými poradci o vyučovaných oborech, zájmu ze strany žáků i zaměstnavatelů v Karlovarském kraji a sdělil jim, že v příštím školním roce budeme otevírat všechny naplněné obory. Překvapením byla návštěva vedoucí odboru paní Ing. Jany Trantinové a náměstka hejtmana Karlovarského kraje pana JUDr. Václava Sloupa. Oba hosté byli v naší expozici informováni přítomnými učiteli o zajímavostech a významu oborů, o zahraniční spolupráci či prezentacích práce na ČVUT Praha. Společně se žáky a učiteli pohovořili o velkém významu zaměstnanosti našich absolventů a pozorně si prohlédli výrobky žáků. Nakonec se v našem stánku objevila redaktorka s fotografem z deníku MF Dnes a získala několik pěkných záběrů se žáky v kuchařských rondonech v gastronomické části výstavy oboru stravovací a ubytovací služby.

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček

Dov Dov Dov
Další fotografie z výstavy ...Virtuální prohlídka školy ...,
Video o naší škole ..., Prezentace školy ...,  Více na školním facebooku  ...

 

10.10.2013

NOC TECHNIKŮ WITTE AUTOMOTIVE 10.10.2013

Dov Firma Witte Automotive Nejdek uspořádala dne 10. října 2013 pro žáky a rodiče NOC TECHNIKŮ - prezentaci technických oddělení - vývoj, zkušebna, industrializace a výroba. Akce se uskutečnila v areálu Úřadu práce v Karlových Varech.

Více ve fotogalerii ...
www.witte-automotive.com

Autor článku: Ing. Roman Zatloukal

 

10.10.2013

HORNICKÉ MUZEUM - SCHAUBERGWERK "GLÖCK'L" JOHANNGEORGENSTADT
POZNÁVÁME BOHATSTVÍ KRUŠNÝCH HOR - V1 - 9.10.2013

Úkol byl jasný! Vemte si teplé oblečení, vhodnou obuv a vlastní svačinu s pitím. Každý dostal jedinečný úkol - někdo to pojal jako dobrý nápad jak se více poznat a někdo jako dobrý způsob jak se vyhnout dlouhému vyučováni. Sraz byl v 8:00 ve třídě V1. V nepředpokládaném počtu lidí jsme vyrazili vstříc něčemu novému. Vlak odjížděl pár minut po osmé hodině z nádraží v Nejdku. Brzy jsme dorazili do Potůček. Přes Potůčky jsme se dostali k Hornickému muzeu a Dolu v Johanngeorgenstadtu. Zde jsme se přesvědčili, proč bylo nutné teplé oblečení (v dolu byla veliká zima a občas i ukáplo ze stropu). Seznámili se s bylinami, které rostou v Krušných horách a ocenili jsme pevnou obuv pro zvládnutí náročné tůry, která nás ještě čekala. Cestou na Horní Blatnou jsme se prošli krásnými lesy, rozdělali jsme si oheň, nasbírali jsme si plné batohy nerostů, které použijeme při psaní seminární práce. S plnými batohy kamenů, s prázdnými žaludky a unavení po velmi dlouhé procházce lesy jsme šťastně čekali na příjezd vlaku zpátky do Nejdku. Nejenom, že jsme poznali, co skrývá malé městečko na kraji Německa a co je na Krušných horách tak výjimečného, ale také jsme se navzájem více sblížili.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka článku: Agáta Hloušková, V1

 

4.10.2013

ROZVRH HODIN OD 7. ŘÍJNA 2013

Od 7. října 2013 se změní rozvrh hodin u vybraných tříd. V aplikaci Škola online jsou uvedeny změny v plném rozsahu v kalendáři.

Více informací zde ..., Přehled rozvrhů v .pdf

 

Autor článku: Peter Weigel

 

24.9.2013

BACKS, RAUCHERMAD, ZUDLSUPP ...? PŘEDNÁŠKA PROF. GOTTHARDA B. SCHICKERA
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

V průběhu úterý 24. září se měli žáci i zájemci o krušnohorskou kuchyni možnost seznámit s původními pokrmy - nejen pomocí receptur vyzkoušených žáky SOŠ a SOU Nejdek a BSZ Annaberg-Bucholz připravených v rámci odborného výcviku žáků 2. a 3. ročníku oborů stravovací a ubytovací služby a kuchař. Vrcholem dne byla přednáška p. Prof. Gotthard Schickera z Annberg-Bucholz, který zmínil původ vybraných tradičních krušnohorských jídel regionálního rázu a předal řadu podnětů k dalšímu pokračování projektu „ERZGEBIRGE/ KRUŠNOHOŘÍ KULINARISCH ERLEBEN - Regionale Küche als Ausdruck einer (wiederentdeckten) gemeinsamen Identität im sächsisch-böhmischen Grenzraum“ i dalším sociálním partnerům školy.

Dov Dov Dov
BZS Annaberg-Buchholz ..., Více informací o projektu ..., Projektový blog ..., Fotogalerie ...

Autor článků: Peter Weigel

 

20.9.2013

EXKURZE - EKOLOGICKÁ FARMA A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOZODOJ 
S2A a S2S (obor Stravovací a ubytovací služby - 65-51-/01)

V pátek dne 20. září 2013 jsme se vypravili se žáky S2A a S2S na exkurzi na ekologickou farmu Kozodoj, která se nachází nedaleko naší školy ve Staré Roli směrem po vyznačené cyklostezce do Nové Role. Z nabízených témat pro střední školy jsme si vybrali ekologický výukový program o vzniku mléka a výrobcích z něj s názvem "Mléko a výroba domácího sýra". Žáci se seznámili se zvířaty, která člověku dávají mléko (kráva, koza, ovce). Při prohlídce areálu farmy nám lektorka ukázala i jiná zvířata žijící u nich na farmě (koně, oslíky, muly, lamy, divoké i domácí prase, slepice, krocany, husy). Měli jsme možnost podívat se jak zvířata žijí a jaké mají potřeby. Při samotné přednášce jsme se dozvěděli kolik mléka dávají jednotlivé druhy zvířat a jak složitý proces probíhá v jejich těle než se ve vemeni vytvoří mléko. Lektorka žákům předvedla výrobu domácího čerstvého sýra z kravského mléka. Vyzkoušeli jme si dvě varianty. Hotový sýr jsme ochutnali a poté obě varianty porovnali a hodnotili. Také jsme měli možnost ochutnat syrovátku (opět dva druhy). Během výroby sýrů nám také přednášející vysvětlila nejen co znamená pasterizace, homogenizace, co je syřidlo, ale také jak se například vyrábí sýry eidamského typu, kolik je potřeba mléka na takový bochník sýra a jak dlouho sýr zraje. Exkurze byla velice zajímavá a pro pochopení zpracování mléka velice přínosná. Žáci se sami vyptávali přednášejících a o zajímavostech diskutovali. Někteří si nadšeně plánovali, jak si doma vyrobí svůj čerstvý sýr. Odborný dohled žákům během celé exkurze zajišťovaly učitelky OV Kateřina Budínová, Marie Gersdorfová, Michaela Kaštánková, Eva Joklová.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka článku: Kateřina Budínová

 

9.9.2013

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU "GUTGUSCH´N ANEB KRUŠNOHORSKÁ KUCHYNĚ"
Prezentace tématu projektu ZIEL 3 - Prof. Gotthard B. Schicker  - 24.9.2013

Dov


Objevte recepty, které již byly málem zapomenuty ...
Jaká je specifická regionální gastronomie tradiční krušnohorské kuchyně?

V rámci přeshraničního projektu ZIEL3 Vás zveme
dne
24. září 2013 na přednášku:

GUTGUSCH´N ANEB KRUŠNOHORSKÁ KUCHYNĚ
p. Prof. Gottharda B. Schickera

Přednáška včetně ochutnávky, kterou zajištují žáci
odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby, se uskuteční v budově školy v Nejdku od 14 hodin v učebně č. 1.


Plakát ke stažení (.pdf),
Více informací o projektu ...
Projektový blog ...

Autor článku: Peter Weigel

 

4.9.2013

SOUTĚŽTE V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 2013

Dov Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Registrace soutěžících a škol je možná do 30. září 2013.

Více na stránkách Logickaolympiada.cz, Plakát je stažení (.pdf)

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy


 

27.8.2013

ROZVRH HODIN OD 2. ZÁŘÍ 2013

V aplikaci Škola online a na webových stránkách školy - viz níže - jsou k dispozici rozvrhy hodin pro školní rok 2013/2014.

Více informací zde ..., Přehled rozvrhů v .pdf

Autor článku: Peter Weigel

 

20.8.2013

HARMONOGRAM MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2013

V příloze najdete podrobný harmonogram k průběhu maturitní zkoušky v podzimním termínu 2013.

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

Zpět | Nahoru