• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home

PROJEKT POSPOLU
PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (zkráceně Pospolu) je systémový, individuální projekt národní, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Připravilo ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a probíhá od prosince 2012 do konce června 2015. Projekt realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, který zajišťuje naplnění jednotlivých klíčových aktivit.


Cílem projektu Pospolu je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce škol vedle odborného výcviku a odborné praxe ve firmách. Hlavním cílem projektu je dospět k návrhům legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení.

Zdrojem informací k návrhům systémových opatření je pilotní ověřování stávající spolupráce mezi školami a firmami ve vybraných oborech převážně technického charakteru. V Karlovarském kraji se projektu Pospolu zapojily čtyři školy a jeden sociální partner, konkrétně Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nejdek, Střední průmyslová škola Ostrov a Witte Automotive Nejdek. Všechny školy se účastní monitoringu spolupráce škol a zaměstnavatelů, projekt je zaměřen na obory Nástrojař, Strojírenství, Elektrotechnika a Provoz a ekonomika dopravy. Od června 2014 do ledna 2015 budou probíhat výcvik, stáže a praxe žáků i učitelů, přednášky a další aktivity, které sledují bližší sepětí teorie a praxe.


21.10.2014

POZNATKY PŘIMO OD ODBORNÍKŮ
PROJEKT POSPOLU - PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Nejdek (22.10.2014) Součástí projektu Pospolu, který propojil čtyři střední odborné školy a firmu WITTE Automotive ve snaze vychovávat efektivněji studenty technických oborů, jsou také přednášky odborníků. „Jako učitel můžete studentům v lavicích několikrát látku opakovat, ale pokud se objeví profesionál z praxe, třeba konstruktér, vnímají studenti výklad jinak. Navíc odborníci WITTE Automotive do všech přednášek vložili a do konce projektu ještě vloží praktické ukázky. Pro větší názornost je součástí přednášky také instruktáž v provozech WITTE Automotive v Nejdku,“ říká Mgr. Libor Háček, hlavní koordinátor projektu ze SPŠ Ostrov.

Tisková zpráva ve formátu .pdf ..., O projektu POSPOLU ...

Autorka článku: Mgr. Martina Poštová, Witte Automotive Nejdek
Webové stránky: Peter Weigel

 
Učitelé získávají zkušenosti v praxi - tisková zpráva ...

 WITTE AUTOMOTIVE - SPOLUPRACUJEME SE ŠKOLAMI ...

 

Autor článku: Petr Baumann

Zpět | Nahoru