• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home Škola FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

TISK MOŽNÝ JEN ČERNOBÍLE!


Individuální vzdělávací plán - přední strana (.doc)

Formát .pdf

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu (.docx)

Formát .pdf

Žádost o uvolnění z výuky (.docx)

Formát .pdf

Žádost o přerušení studia (.doc)

Formát .pdf

Evidenční list o zapůjčení věci (.doc)

Formát .pdf


Žákovský seznam přečtených literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (.doc)

Formát .pdf


Formulář IVP podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (.pdf)

Formát .pdf


Přihláška k závěrečné zkoušce (.xlsx)

Formát .pdfPoučení BOZP

Formát .pdfPropustka pro žáky

Formát .pdfNávrh na pochvalu třídního učitele, ředitele školy

Formát .pdf


Hospitační záznam. (xls)

Formát .pdf


Návrh na důtku ředitele školy

Formát .pdf


Návrh na podmíněné vyloučení ze školy

Formát .pdf


Protokol o ústním jednání - správní řízení

Formát .pdf


Žádost o přestup

Formát .pdf


Žádost o uvolnění z TV

Formát .pdf


Akce školy/ kulturní akce - formulář

Formát .pdf


PŘEVODKA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Formát .pdf


Žádanka o jednorázový nákup materiálu/služeb

Formát .pdf
Protokol o opravě ICT

Formát .pdf


Protokol o vyřazení ICT

Formát .pdf


Suplování - podkladová tabulka

Formát .pdf


Akce školy/ kulturní akce - formulář

Formát .pdf