• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home

MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2016Přehled:
DŮLEŽITÉ INFORMACE ... | MATURITNÍ ZPRAVODAJE ...


 

 

31.3.2016

UPŘESNĚNÍ TERMÍNŮ PRO OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01)


Upřesnění termínů
maturitní zkoušky pro obor Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

Ročníky:

V4 (2015-16) (a pro všechny absolventy oboru maturujících v roce 2016) v jarním zkušebním období 2016.

Formát .pdf ke stažení ...

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy


 


MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2016 - SCHÉMATA ZKOUŠEK, KATALOGY POŽADAVKŮ


PODROBNÉ JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA (JZS) PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ MZ V ROCE 2016JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2016


SDĚLENÍ MŠMT, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ A PÍSEMNÝCH PRACÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARO 2016
SDĚLENÍ MŠMT, KTERÝM SE URČUJÍ KONKRÉTNÍ TERMÍNY KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ A PÍSEMNÝCH PRACÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARO 2016


KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ČESKÝ JAZYK
A LITERATURAKATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ANGLICKÝ JAZYKKATALOG POŽADAVKŮZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NĚMECKÝ JAZYKKATALOG POŽADAVKŮZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

MATEMATIKA


Více informací na novamaturita.cz
Katalogy ke stažení ...


ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ
S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016


MODEL
MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016

Sdělení MŠMT - konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ 2016

 

21.9.2015

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2016

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částíModel maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK

 

SPOLEČNÁ ČÁST

 

PROFILOVÁ ČÁST

 

2016

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy
- ředitel školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

Další informace k modelu ...

 

21.9.2015

PROFILOVÁ ČÁST - PŘEHLED MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ  2015/2016
PROFILOVÁ ČÁST - PŘEHLED MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ
pro školní rok 2015/2016
(.pdf)

 

21.9.2015

SEZNAMY ČETBY K ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2016
Seznam četby k ústní části spol. mat. zkoušky z Českého jazyka a literatury (.pdf)

 

25.8.2015

SDĚLENÍ MŠMT - KONKRÉTNÍ TERMÍNY MZ JARO 2016

Sdělení MŠMT, kterým se sdělují konrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společené části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2016.

Vedení školy


 

1.4.2015

STANOVENÍ TERMÍNŮ PRO OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01)


Stanovení termínů
maturitní zkoušky pro obor Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

Ročníky:

V4 (2015-16) (a pro všechny absolventy oboru maturujících v roce 2016) v jarním zkušebním období 2016.

Formát .pdf ke stažení ...

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy


 


 

19.4.2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - JARO 2016
ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dává maturantům k dispozici další příručku, v níž žáci naleznou ucelené informace k maturitní zkoušce jaro 2016, její organizaci i hodnocení.

Žákovský průvodce obsahuje mj. nejčastější chyby, kterých se maturanti při jednotlivých zkouškách dopouštějí, a poskytuje řadu doporučení, na co si dát v průběhu maturitní zkoušky pozor. .

Žákovský průvodce ke stažení (.pdf) ...

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

13.4.2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 37

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje další tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje. Maturitní zpravodaj s pořadovým číslem 37 je zaměřen na komplexní zkoušku z českého jazyka a literatury, která je povinná pro všechny maturanty.

Věříme, že Vám Zpravodaj dodá veškeré informace přehledně, a zároveň připomene důležité aspekty zkoušky včetně doporučení, na co se při přípravě na zkoušku i na zkoušku samotnou zaměřit..

Maturitní zpravodaj č. 37 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

24.3.2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 36

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě zveřejnilo aktuální číslo Maturitního zpravodaje s pořadovým číslem 36, které je zaměřené na maturitní zkoušku z cizích jazyků.

Maturitní zpravodaj č. 36 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

 

16.3.2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 35

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro vás připravilo tematické číslo Maturitního zpravodaje zaměřeného na maturitní zkoušku z matematiky. Součástí tematického čísla jsou také informace k nepovinné zkoušce Matematika+.

Maturitní zpravodaj č. 35 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

27.11.2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 34

Nové číslo Maturitního zpravodaje informuje žáky maturitních ročníků o povinnosti přihlásit se k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016. Tento termín je pro žáky v posledním ročníku středoškolského studia termínem řádným. Žáci se přihlašují pomocí formuláře Přihlášky k maturitní zkoušce, který obdrží v polovině listopadu od ředitele školy. Přihlášku po jejím kompletním vyplnění a doplnění o případné přílohy odevzdají zpět vedení školy, a to nejpozději do 1. prosince 2015.

Maturitní zpravodaj č. 34 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

27.10.2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 33

Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje nejen žáky s novinkami týkající se maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016, ale přináší ucelené informace k maturitě obecně, jak se k ní přihlásit, jak se na ni řádně připravit a kde hledat podložené informace. Ve Zpravodaji naleznete také harmonogram a další užitečné informace pro vzdělávání pedagogů.

Maturitní zpravodaj č. 33 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školyZpět
| Nahoru