• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017/2018

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE
pro školní rok 2017/2018

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU
VE STŘEDNÍ ŠKOLE


FORMÁT .PDF

TISKNOUT OBOUSTRANNĚ NA JEDEN LIST PAPÍRU!Aktuálně

30.8.2017

VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Vyhodnocení 3. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek pro obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01).
Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek, příspěvková organizace
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek


Přijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení - Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Krejčíkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?30.8.2017

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 - UČEBNÍ OBORY


Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Všichni zájemci o uvedené učební obory otevírané ve školním roce 2017/2018, kteří splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy, budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí Vám bylo odesláno poštou a zápisový lístek můžete osobně odevzdat v kanceláři ředitele školy. Zájemci, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem. Více informací u p. Krejčíkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

20.6.2017

MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE KE STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE MAJÍ ZÁJEMCI JEŠTĚ V DALŠÍCH KOLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE TŘETÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Termín třetího kola jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče maturitních oborů a učebních oborů je stanoven na

29. srpna 2017 od 8:00 hod.


Uchazeč podá vyplněnou přihlášku řediteli školy do 15. 7. 2017 s originálními podpisy.

Uchazeč, který se z objektivních důvodů nemůže dostavit, se omluví u ředitele školy.

Více informací telefonicky u p. Krejčíkové - 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?


2.6.2017

VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Vyhodnocení 2. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek pro obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01).
Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek, příspěvková organizace
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek


Přijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

Nepřijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení - Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

26.5.2017

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 - UČEBNÍ OBORY


Učební obor:
23-52-H/01
Nástrojař

Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Všichni zájemci o uvedené učební obory otevírané ve školním roce 2017/2018, kteří splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy, budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí Vám bylo odesláno poštou a zápisový lístek můžete osobně odevzdat v kanceláři ředitele školy. Zájemci, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem. Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

¨


11.5.2017

MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE KE STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE MAJÍ ZÁJEMCI JEŠTĚ V DALŠÍCH KOLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Termín druhého kola jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče maturitních oborů a učebních oborů je stanoven na

30. května 2017 od 8:00 hod.


Uchazeč podá vyplněnou přihlášku řediteli školy do 22. 5. 2017 s originálními podpisy.

Uchazeč, který se z objektivních důvodů nemůže dostavit, se omluví u ředitele školy.

Více informací telefonicky u p. Bc. Řeháčkové - 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?


29.4.2017

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Vyhodnocení I. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek pro obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01).
Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek, příspěvková organizace
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek


Přijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

Nepřijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení - Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

22.4.2017

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 - UČEBNÍ OBORY

Všichni uchazeči o studium uvedených učebních oborů otevíraných ve školním roce 2016/2017 splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy a byli rozhodnutím ředitele školy přijati.

Zápisový lístek můžete osobně odevzdat do 10 dnů v kanceláři ředitele školy.

Zájemci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem.

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u přijímacího řízení.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.


Učební obor: 23-52-H/01 Nástrojař

Učební obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby


Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

30.1.2017

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace, rozhodl, že bude konáno přijímací řízení pro uvedené obory vzdělání, hodnocené v souladu s ustanovením § 60 odst. 4 a 13 písm. a) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): Uchazeč shodně vyplní dvě přihlášky, školy uvede ve stejném pořadí podle místa, kde chce případně konat přijímací zkoušku (pořadí neurčuje přednost pro přijetí na dané školy). Uchazeč přihlášky zašle řediteli školy do 1. března 2017 s originálními podpisy.

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

24.1.2017

STUDUJ U NÁS A NEMUSÍŠ MATUROVAT Z MATEMATIKY
VŠE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2017/2018

Dov Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 1. března 2017.

 


JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO MATURITNÍ OBORY

1. KOLO
PRVNÍ ŘÁDNÝ TERMÍN: 12. DUBNA 2017 od 8:00 hod.
DRUHÝ ŘÁDNÝ TERMÍN: 19. DUBNA 2017 od 8:00 hod.

Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k dispozici je na následujících odkazech.

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017 (informace CERMAT) ...

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ se blíží ... (informace nakladatelství DIDAKTIS) ...

Informace Školského portálu Karlovarského kraje  ...VIDEO O OBORU VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST ...

VIDEO - TECHNIKA V KARLOVARSKÉM KRAJI ...

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 


 

 

Ke stažení:

  1. Příloha I – Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ke stažení ve formátu PDF
  2. Příloha II - Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět MATEMATIKA - ke stažení ve formátu PDF
  3. DALŠÍ TESTOVÁ ZADÁNÍ K PROCVIČENÍ ...

 

 


 


Zpět
| Nahoru

 

Přihlášení

    

Aktuálně ...

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
27. září 2018


KONTAKTY | NABÍZÍME VÁM ... | VIDEA ŠKOLY ...ŽIVÝ KRAJ

Škola interaktivněUlti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?