• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
 

27.6.2019

VÝLET 2. ROČNÍKU OBORŮ NÁSTROJAŘ (23-52-H/01) A STROJÍRENSKÉ PRÁCE (23-51-E/01)

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Ing. Roman Zatloukal

 

26.6.2019

SPORTOVNÍ DEN

Dne 26. června 2019 se uskutečnil "Sportovní den", kterého se zúčastnily všechny třídy. Soutěžilo se v rozličných sportech tak, aby si každý přišel na své. Nejvíce pozitivní bylo, že převažovala družstva smíšená, tedy složená z žáků napříč všemi ročníky. Žáci si užili příjemné sportovní dopoledne.

Dov Dov Dov

Fotogalerie - © Jiří Malý ..., Fotogalerie - © Mgr. Aleš Kváča ...

Autoři článku a fotografií: Jiří Malý, Mgr. Aleš Kváča

 

20.6.2019

EXKURZE DO SPOLEČNOSTI CZECH PRECISION FORGE, a.s. v Plzni

Dne 20. června 2019 proběhl odborný seminář a exkurze v CPF Plzeň. Akce byla určena pro učitele strojírenských předmětů z celého kraje. Poučili jsme se v oblasti zápustkového a volného kování včetně tepelného zpracování a měření tvrdosti podle Brinella. Finální výrobky tvoří: klikové hřídele, lopatky parních turbín, podvozky letadel, částí rypadel, písty atd. Poděkování patří paní Ing. Makoňové ISŠTE Sokolov, která vše připravila.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ..., Prezentace firmy ..., Video na youtube.com

Autor článku a fotografií: Jiří Malý

 

19.6.2019

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ, VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
A EUROPASSŮ

Slavnostního předávání výučních listů se ujala zátupkyně ředitele školy Ing. Ivana Schwarzová, třídní učitelé Ing. Jan Švandrlík a Ing. Roman Zatloukal. Nechyběli ani vyučující odborných předmětů v oborech Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E-/01).

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Jiří Malý

 

17.6.2019

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - ÚSTNÍ ČÁST
3. ročník oboru Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01)

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Jiří Malý

 

13.6.2019

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A EUROPASSŮ
OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (68-43-M/01)

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Peter Weigel

 

13.6.2019

SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ
2. a 3. ročník oboru Nástrojař (23-52-H/01)

V měsíci květnu proběhlo 1. kolo soutěže v programování pomocí G-kódů, program F2000. Zúčastnili se nástrojaři z tříd N2. a N3. Níže je v tabulce uvedeno pořadí výsledků a téma. Na přiloženém fotu jsou jednotlivé výrobky. Ceny budou předány u N3. s výučním listem, u N2. se závěrečným vysvědčením. Výhercům blahopřeji.
Materiál ke stažení ...

Vojtěch Gurbal /N2.

1.

Renault_znak   Tlačítko_panel

Tomáš Lát /N3.

2.

Panáček-symbol

Michal Klimeš /N2.

3.

Audi_znak

Dov Dov

Autor článku: Jiří Malý

 

7.6.2019

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A VÝUČNÍCH LISTŮ 2019

Dov

Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskuteční v následujícím termínu:
Obor: Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

čtvrtek 13. června 2019 od 14:00

obřadní síň města Nejdek


Slavnostní předání výučních listů a Europassů se uskuteční v následujícím termínu:

středa 19. června 2019
v pr
ostorách školyAutor článku: Peter Weigel

 

5.6.2019

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ZAČALY ...
3. ročník oboru Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01)

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autoři fotografií: Jiří Malý, Ing. Jan Švandrlík

 


Strana 1 z 19