Vážení návštěvníci,

turistická oblast Krušnohoří je přeshraniční region se společnými česko-německými historickými kořeny a tradicemi. Krušné hory by měl každý návštěvník vnímat jako region bez hranic. Součástí turistického potenciálu je specifická regionální gastronomie tradiční krušnohorské kuchyně.

Máme snahu objevovat a vracet se ke společným historickým kulturním kořenům, k nímž ty gastronomické náleží. Připravili jsme ukázku některých jednoduchých gastronomických specialit.Vás, milí návštěvníci, prosíme o spolupráci při objevování a hledání kořenů tradiční krušnohorské gastronomie.

Znáte-li některý tradiční krušnohorský recept, zašlete jeho název a jednoduchý pracovní postup na naši adresu:

SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek, Česká republika.

Uvítáme informační prameny, starý sešit s recepty nebo zapsanou vzpomínku z vyprávění pamětníků.

Na obálku napište heslo Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge. Budete-li mít zájem, kontaktní informace Vám poskytneme na adrese www.sos nejdek.cz pod heslem Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge.

Elektronicky na adresu: petr.svaton@cmail.cz.

Děkujeme, žáci a učitelé školy.Sehr geehrte Besucher,

das touristische Gebiet vom Erzgebirge ist eine grenzenlose Tourismusregion mit gemeinsamen tschechisch-deutschen historischen Wurzeln und Bräuchen. Das Erzgebirge sollte jeder Besucher als grenzenlose Region wahrnehmen. Ein Teil des touristischen Potentials ist auch die spezifische regionale Gastronomie: die traditionelle Erzgebirgische Küche.

Wir bemühen uns diese wieder zu entdecken und zu den gemeinsamen geschichtlich-kulturellen Wurzeln, zu denen auch die gastronomischen gehören, zurück zu kehren. Deshalb haben wir für Sie Beispiele einiger einfacher gastronomischer Spezialitäten. Sie, liebe Besucher, möchten wir Sie höflichst um die Zusammenarbeit beim Entdecken und Ursprungssuche der traditionellen erzgebirgischen Gastronomie bitten.

Falls Sie einen traditionellen erzgebirgischen Rezept kennen, schicken Sie den Namen und einfache Zubereitung auf die Adresse: SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600, CZ 362 21 Nejdek, Tschechische Republik (Česká republika).

Wir werden Ihnen für alle möglichen Informationsquellen, alte Hefte mit Rezepten oder aufgeschriebenen Erinnerungen vom Erzählen der Zeitzeugen dankbar.

Auf den Briefumschlag bitte Erzgebirge/ Krušnohoří kulinarisch erleben aufschreiben. Falls Sie sich dafür interessieren werden, die Kontakte stellen wir Ihnen auf der Webseite www.sosnejdek.cz unterm Link Erzgebirge/ Krušnohoří kulinarisch erleben zur Verfügung.

Elektronisch auf E-Mail: petr.svaton@cmail.cz. Rezept, Zubereitung oder Link können Sie auch auf die andere Seite dieses Flugblattes aufschreiben und an diesem Propagationsstand von SOŠ a SOU Nejdek hinterlassen. Besten Dank Schüler und Lehrer der Schule


POLÉVKY/ SUPPEN ...

HLAVNÍ JÍDLA
HAUPTGERICHTE ...


DEZERTY, PŘÍLOHY/
NACHTISCH, BEILAGEN